Fraziniai veiksmažodžiai: 1-25

 0    25 flashcards    VocApp
 
Question Answer
lėkti
Jau vėlu, man laikas lėkti.
start learning
to be off
It's late, it's time for me to be off.
sumušti
Chuliganai sumušė mažą berniuką.
start learning
to beat up
That bullies beat up a little boy.
sumažinti
Mums reiktų sumažinti išlaidas maistui.
start learning
to cut down
We should cut down the expenses on food.
užpūsti
Užpūsk žvakutes ant torto!
start learning
to blow out
Blow out the candles on the cake!
sprogti
Gaisras susprogdino automobilį.
start learning
to blow up
The fire blew up the car.
sugesti
Begrįžtant iš kelionės sugedo automobilis.
start learning
to break down
The car broke down on the way back from our journey.
išsiskirti
Po dviejų metų draugystės mano sesuo išsiskyrė su savo vaikinu.
start learning
to break up with
My sister broke up with her boyfriend after two years.
minėti
Ne itin gera idėja minėti tą išdaviką.
start learning
to bring up
It's not a good idea to bring up that traitor.
pasivyti
Šachmatų žaidime niekas negali jo pasivyti.
start learning
to catch up
Nobody can catch him up at chess.
nurimti
Nurimk, nieko neįvyko!
start learning
to calm down
Nothing happened, calm down!
perskambinti
Perskambinsiu tau kai tik grįšiu namo.
start learning
to call back
I will call you back as soon as I am home.
iškviesti
Iškviesk policiją!
start learning
to call in
Call in the police!
atšaukti
Dėl sniego rungtynės buvo atšauktos.
start learning
to call off
The match has been called off due to the snow.
vykdyti
Jie atleido jį, nes jis nevykdė nurodymų.
start learning
to carry out
They fired him because he didn't carry out the orders.
registruoti
Jie laukia mūsų administracijoje, kad užsiregistruotume.
start learning
to check in
They are waiting for us at the reception to check in.
patikrinti
Patikrink mano darbą ir pasakyk, ką galvoji.
start learning
to check out
Check out my work and tell me what you think about it.
pralinksminti
Mama visada stengiasi mane pralinksminti.
start learning
to cheer up
My mother always tries to cheer me up.
sutvarkyti
Laukiu, kol sutvarkysi.
start learning
to clean up
I'm waiting for you to clean up.
išsiaiškinti
Man reikia knygos, kad išsiaiškinčiau kai kurias temas.
start learning
to clear up
I need the book to clear up some topics.
išsiropšti
Vagis išsiropštė per balkoną.
start learning
to climb out
The thief climbed out from the balcony.
užsidaryti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie veiklos sustabdymą.
Dėl mokesčių naštos jiems teko užsidaryti.
start learning
to close down
Due to the tax burden, they had to close down.
grįžti
Grįžau namo anksčiau už tave.
start learning
to come back
I came back home before you.
būti paminėtam
Žinau, kad tema bus paminėta.
start learning
to come up
I know that the topic will come up.
išbraukti
Išbraukite neteisingą atsakymą.
start learning
to cross out
Cross out the wrong answer.
iškirpti
Po to, kai sulaukė kritikos, režisierius iškirpo paskutinę sceną.
start learning
to cut out
The director cut out the last scene after the criticism.

You must sign in to write a comment