Frans woorden hoofdstuk 3

 0    100 flashcards    nigelvdeerden
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

faire la grasse matinée
start learning
uitslapen

à partir de
start learning
vanaf

de bonne heure
start learning
vroeg

le réveil
start learning
de wekker

afgaan, overgaan

être fort en
start learning
goed zijn in

de taal

la filière ES
start learning
Het profiel EM

avec dessin en option
start learning
met tekenen als keuzevak

la matière
start learning
het vak


binnenkort

ne ... pas encore
start learning
nog niet

en tout cas
start learning
in ieder geval

d'ailleurs
start learning
trouwens, overigens

avoir de l'expérience
start learning
ervaring hebben

le candidat
start learning
de kandidaat

le salarié
start learning
de werknemer

l'entretien d'embauche
start learning
het solicitatiegesprek

opruimen

la formation
start learning
opleiding

faire des études
start learning
een studie doen

compléter par
start learning
aanvullen met

de stage

le métier
start learning
het beroep

Welkom

je me suis inscrit
start learning
ik heb me ingeschreven

l'école hôtelière
start learning
de Hotel School

prestigieux
start learning
prestigieus

suivre des cours
start learning
lessen volgen

hopen

permettre à quelqu'un de
start learning
iemand in de gelegenheid stellen om

voorstellen

de functie

c'est pourquoi
start learning
daarom, dat is waarom

voltooien, afmaken

ça me plaît
start learning
dat bevalt me

la maîtrise des langues
start learning
taalvaardigheid

de bank

la compagnie aérienne
start learning
de luchtvaartmaatschappij

bijna

het is zo dat

de plus en plus
start learning
Meer en meer

ook, dus aan het begin van een zin

geen enkele

le tourisme
start learning
het toerisme

le beau temps
start learning
het mooie weer

het land

la coutume
start learning
de gewoonte

la nourriture
start learning
voedsel

rechercher
start learning
onderzoek doen

faire partie de
start learning
deel uitmaken van

emigreren

je pense que
start learning
ik denk dat

verhuren

comment ça?
start learning
Hoezo?

gagner de l'argent
start learning
geld verdienen

impossible
start learning
onmogelijk

le drapeau
start learning
de vlag

in het midden

l'étudiant
start learning
de student

le collégien
start learning
de onderbouwer

le lycéen
start learning
de bovenbouwer

la famille d'accueil
start learning
het gastgezin

l'échange scolaire
start learning
de schooluitwisseling

doorbrengen, voorbijgaan

l'étranger
start learning
het buitenland, de buitenlander

l'étrangère
start learning
de buitenlandse

de reis

l'hexagone
start learning
de zeshoek, Frankrijk

de presentatie

toenemen

pour comparer
start learning
om te vergelijken

ondanks

eerst

dankzij

zo, op die manier

op een dag

faire du bénévolat
start learning
vrijwilligerswerk doen

l'Union européenne
start learning
de EU

uitbreiden

la langue maternelle
start learning
de moedertaal

le pays de naissance
start learning
het geboorteland

l'enseignement
start learning
het onderwijs

déménager
start learning
verhuizen

la frontière
start learning
de grens

in het begin

zekere

in ieder geval

altijd, nog steeds

la demande pour
start learning
de vraag naar

de ICT

la gastronomie
start learning
de kookkunst

l'industrie automobile
start learning
de auto-industrie

le moyen de communication
start learning
de communicatiemiddelen

gebruiken

je trouve que
start learning
ik vind dat

considérer comme
start learning
beschouwen als

tussen

tweetalig


You must sign in to write a comment