Food Waste

 0    79 flashcards    agawuj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
marnotrawstwo żywności
start learning
food waste
zmarnowac
start learning
goes to waste
niewłaściwe przechowywanie żywności
start learning
improper food storage
porcja
Zawsze przekazuję część wypłaty na cele charytatywne.
start learning
portion
I always donate a portion of my salary to charity.
ignorowanie, lekceważenie, brak poszanowania, niezważanie
start learning
disregard (d)
wybulić forsę, "wyrzucić pieniądze"
start learning
foot the bill
przedwcześnie
start learning
prematurely
jadalny, zdatny do spożycia (np. nietrujący)
start learning
edible
niejadalny
start learning
inedible
nieadekwatny, nieodpowiedni, nienadający się, nieprzydatny
start learning
inadequate
gaz cieplarniany
start learning
greenhouse gas
wyrzucać, pozbywać się, odrzucać
start learning
discard
kompost, kompostować, produkować kompost z czegoś
start learning
compost
odrzucać (jakiś pomysł, sugestię), zaprzeczać (prawdziwość teorii), nie przyjmować (czyichś argumentów)
start learning
reject
zbyt wcześnie
start learning
too soon
ponownie wykorzystywać, powtórnie wykorzystywać, ponownie używać
start learning
reuse
nie wystarczająco dobre
start learning
not good enough
śmieci
start learning
garbage
nie myśleć o tym
start learning
to not think about,
stowarzyszenie
start learning
association
przepisy prawa, regulacja prawna
start learning
law regulation
strata pieniędzy
start learning
waste of many
występuje, zdarza się
start learning
occurs
rozwinięty (kraj, region)
start learning
developed
nienormalny, nieprawidłowy
start learning
abnormal
według czegoś, zgodnie z czymś
Zgodnie z zasadami to jest surowo zakazane.
start learning
according to
According to the rules it is strictly forbidden.
jak również, także, oraz, zarówno
start learning
as well as
stowarzyszenie
start learning
assocciation
być w potrzebie
start learning
be in need
before date – data przydatności do spożycia
Ona jest moją najlepszą przyjaciółką.
start learning
best
She's my best friend.
moc, umiec potrafic
Nie mogę go zapomnieć.
start learning
can
I can't forget him.
przyczyna - przyczyna, powód
start learning
cause – przyczyna, powód
spółka
To jest firma mojego ojca.
start learning
company
It's my father's company.
skonsumować
start learning
consume up
lekceważenie, brak poszanowania, niezważanie
start learning
disregard
składać datek, ofiarowywać, przekazywać
start learning
donate
dzięki (komuś), z powodu (czegoś)
start learning
due to
jadalne - jadalny, zdatny do spożycia (np. nietrujący)
start learning
edible – jadalny, zdatny do spożycia (np. nietrujący)
środowisko - otoczenie, środowisko
start learning
enviroment – otoczenie, środowisko
data ważności - termin ważności
start learning
expiration date – termin ważności
zatrucie pokarmowe - zatrucie pokarmowe
start learning
food poisoning – zatrucie pokarmowe
przechowywanie żywności - magazyn żywności (bank żywności)
start learning
food storage – magazyn żywności (bank żywności)
towary
start learning
goods
warzywniak
Możesz kupić arbuzy i ananasy w osiedlowym sklepie.
start learning
greengrocer's
You can buy watermelons and pineapples in the local greengrocer's.
został kawalerem - na lewym bankrutem
start learning
he became a bancrupt – on został bankrutem
robić listę,
start learning
i make a list
niewłaściwe - jakwy, nieodpowiedni
start learning
improper – niewłaściwy, nieodpowiedni
nieadekwatny, nieodpowiedni, nienadający się, nieprzydatny
start learning
inadequate
niepoprawnie - niepoprawnie, błędnie
start learning
incorrectly – niepoprawnie, błędnie
przepisy prawne
start learning
law regulation
prowadzić do
start learning
lead to
bochenek chleba
start learning
loaf of bread
szukac
Szukam wyjścia.
start learning
look for
I am looking for exit.
zbyt szybko - o wiele za wcześnie, zbyt wcześnie (szybko)
start learning
much too soon – o wiele za wcześnie, zbyt wcześnie(szybko)
zdarzać się, wydarzać się, występować, pojawiać się
start learning
occurs
przestępca - przestępca, winowajca, sprawca
start learning
offender – przestępca, winowajca, sprawca
zapłacić grzywnę - płacić mandat, grzywnę, karę
start learning
pay a fine – płacić mandat, grzywnę, karę
wielkość porcji - wielkość porcji
start learning
portion size – wielkość porcji
przedwcześnie z powodu
start learning
prematurely due to
przygotowywać posiłki dla bezdomnych - wykonanie kuchni dla bezdomnych
start learning
prepare meals for homeless people – przygotować posiłki dla bezdomnych
wcześniej
start learning
previously
właściwy - właściwy, odpowiedni
start learning
proper – właściwy, odpowiedni
wymagany - potrzebny, konieczny, wymagany
start learning
required – potrzebny, konieczny, wymagany
spoil - zepsuć, zmarnować
start learning
spoil – zepsuć, zmarnować
sklep - sklep, przechowywać, magazynować
start learning
store – sklep, przechowywać, magazynować
składowanie, magazynowanie, przechowywanie
start learning
storage
podatek
start learning
tax
historia piekarza - opowieść o piekarzu
start learning
the story of baker – opowieść o piekarzu
wyrzucać
start learning
throw away
resztki, strata
Upewnij się, że wrzuciłeś wszystkie śmieci do kosza.
start learning
waste
Make sure you put all the waste into the bin.
strata kasy
Ta koszula to była strata pieniędzy, w ogóle jej nie noszę.
start learning
waste of money
This shirt was a waste of money. I don't wear it at all.
strata czasu
start learning
waste of time
niezbędny / potrzebny
start learning
necessary
sklep spożywczy
start learning
grocery
Zamrażarki zapasowe
start learning
spare freezers
zawierać
start learning
include
bydło
Rolnik zdecydował, że zacznie uprawiać warzywa, ponieważ nie chciał już zajmować się hodowlą bydła.
start learning
livestock
The farmer decided to start growing vegetables because he didn't want to work with livestock anymore.
kradzież z
start learning
stealing from
jest formą okradania ubogich
start learning
is a form of stealing from the poor

You must sign in to write a comment