Focus 2, Unit 6

 0    122 flashcards    tanowo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy / księgowa
start learning
accountant
aktor
start learning
actor
pilot / pilotka samolotów pasażerowych
start learning
airline pilot
opiekunka do dziecka
start learning
babysitter
bankowiec
start learning
banker
kosmetyczka
start learning
beautician
budowlaniec
start learning
builder
kierowca autobusu
start learning
bus driver
biznesmen
start learning
businessman
wychowawca na koloniach
start learning
camp supervisor
opiekun osób starszych
start learning
carer
stolarz
start learning
carpenter
programista komputerowy
start learning
computer programmer
konsultant projektów
start learning
design consultant
dyskdżokej
start learning
DJ
lekarz
start learning
doctor
instruktor jazdy samochodowej
start learning
driving instructor
elektryk
start learning
electrician
inżynier
start learning
engineer
agent nieruchomości
start learning
estate agent
stewaedesa
start learning
fligh attendant
fryzjer
start learning
hairdresser
tłumacz
start learning
interpreter
dziennikarz
start learning
journalist
ratownik
start learning
lifeguard
mechanik
start learning
mechanic
model / modelka
start learning
model
muzyk
start learning
musician
pielęgniarka
start learning
nurse
asystent biurowy
start learning
office assistant
fotograf
start learning
photographer
hydraulik
start learning
plumber
policjant / policjantka
start learning
police officer
polityk
start learning
politician
recepcjonista/recepcjonistka
start learning
receptionist
naukowiec
start learning
scientist
nauczyciel szkoły średniej
start learning
secondary school teacher
sekretarz / sekretarka
start learning
secretary
sprzedawca
start learning
shop assistant
instruktor jazdy na nartach
start learning
skiing instructor
specjalista
start learning
specialist
taksówkarz
start learning
taxi driver
przewodnik / przewodniczka
start learning
tourist guide
agent turystyczny
start learning
travel agent
ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job
bankowość
start learning
banking
szef / szefowa
start learning
boss
kandydat / kandydatka
start learning
candidate
kariera zawodowa
start learning
career
umiejętność komunikowania się
start learning
communication skills
telefoniczna rozmowa konferencyjna
start learning
conference call
dane kontaktowe
start learning
contact details
CV
start learning
CV
pracownik / pracownica
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
kończyć pracę
start learning
finish work
mieć pracę
start learning
have a job
praca wakacyjna
start learning
holiday job
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
interview
ogłoszenie o pracę
start learning
job advert / advertisement
szukać pracy
start learning
look for a job
zawód zdominowany przez mężczyzn
start learning
me-dominated job
praca fizyczna
start learning
manual work
marketing
start learning
marketing
biuro
start learning
office
przemysł naftowy
start learning
oil industry
praca na część etatu
start learning
part-time job
indywidualne umiejętności
start learning
personal skills
stanowisko
start learning
position
zawód
start learning
profession
awans
start learning
promotion
sprzedaż detaliczna
start learning
retail
przejść na emeryture
start learning
retire
pewność siebie
start learning
self-confidence
zaczynać pracę
start learning
start work
szkolenie
start learning
training
tytuł nukowy
start learning
university degree
doświadczenie zawodowe
start learning
work experience
pracować na pełen etat
start learning
work full-time
źle zarabiać
start learning
be badly paid
działać / pracować w branży (komputerowej)
start learning
work / work in (IT)
być cały dzień na nogach
start learning
be on your feet all day
być samozatrudnionym
start learning
be self-employed
dobrze zarabiać
start learning
be well-paid
wykonywać pracę fizyczną
start learning
do physical work
mieć elastyczne godziny pracy
start learning
do / work flexible hours
pracować do późna
start learning
do / work long hours
pracować w nadgodzinach
start learning
do / work overtime
pracować w stałych godzinach
start learning
do / work regular office hours
pracować w systemie zmianowym
start learning
do / work in shifts
dostać premierę
start learning
get a bonus
otrzymywać/ zarabiać wysoką/ średnią pensję
start learning
get / earn a high / an average salary
otrzymywać niską płacę
start learning
get / earn low wages
dostać podwyżkę
start learning
get / have a pay rise
dostać/ mieć / wziąć dzień wolny
start learning
get / have / take a day off
dostać/ mieć/ wziąć pięć tygodni płatnego urlopu
start learning
get / have / take five weeks paid holiday
wziąć wolne
start learning
take time off
pracować w (citibanku)
start learning
work for/ at (citibank)
pracować w (firmie budowlanej)
start learning
work in (a construction company)
pracować w domu
start learning
work from home
pracować w (szpitalu/branży reklamowej)
start learning
work in (a hospital / advertising)
pracować w zespole
start learning
work in/ as part of a team
pracować na zewnątrz
start learning
work outside
pracować fizycznie
start learning
work with your hands
szybko się uczyć
start learning
be a fast learner
być zależnym od
start learning
be dependent on
korzyść
start learning
benefit
zajmować się czymś
start learning
deal with sth
prawo jazdy
start learning
driving licence
załączyć
start learning
enclose
sprawdzić, dowiedzieć się
start learning
find out
zagraniczny
start learning
foreign
porzucić, zrezygnować z
start learning
give up
rosnąć, uprawiać
start learning
grow
ogolić się
start learning
have a shave
ojczysty
start learning
native
założyć
start learning
set up
schronienie
start learning
shelter
podsumować
start learning
sum up
wyrzucić
start learning
throw out
marnować
start learning
waste
dojść do czegoś
start learning
work sth out

You must sign in to write a comment