fizyka ssie

 0    18 flashcards    Konto8
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Trzecia zasada dynamiki Newtona
start learning
Jeżeli ciało A działa na ciało B siłą Fab to ciało B działa na ciało A siłą Fba o tym samym kierunku i wartości ale o przeciwnym zwrocie.
Pierwsza zasada dynamiki Newtona
start learning
Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub te siły sie rónoważą, ciało to porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub pozostaje w spoczynku.
Druga zasada dynamiki Newtona
start learning
Wartość przyspieszenia ciała o masie m jest wprost proporcjonalna do wartości siły wypadkowej F działajacej na to ciało, a odwrotnie poroporcjonalana do masy
Prawo Archimedesa
start learning
Na kazde ciało zanurzone w cieczy lub w gazie działa siła wyporu zwrócona pionowo w górę. Wartośc siły wyporu jest równa wartości ciężaru cieczy/gazu wypartej przez zanużone ciało.
Rodzaje wzajemnych oddziaływań ciał
start learning
1. Bezpośrednie (mechaniczne) 2. na odległość (magnetyczne, grawitacyjne, elektrostatyczne i elektromagnetyczne)
Skutki wzajemnego oddziaływania ciał
start learning
1. Statyczne (zmiana kształtu) 2. Dynamiczne (zmiana prędkości, kerunku zwrotu lub wartości)
Co to jest bezwładność (inercja)?
start learning
Zjawisko zachowywania przez ciało prędkości gdy nie działaja na nie żadne siły lub te siły się równoważą.
Siły sprężystości cd.2
start learning
Wartość siły sprężystości jest wprost proporcjonalna do jego odkształcenia Fs~x
Siła oporu powietrza
start learning
Siła oporu powietrza wzrasta wraz ze wzrostem szybkości ciała. Zależy także od kształtu ciała i wielkosci jego powierzchni. NIE ZALEZY OD MASY CIAŁA
Jak dzielimy tarcie
start learning
1. Statyczne 2. Kinetyczne (toczne i poślizgowe)
Tarcie statyczne
start learning
Do ciała jest już przyłożona siła próbująca je przysunąć, ale to ciało jeszcze się nie porusza (tarcie ma większą wartość od kinetycznego)
Tarcie kinetyczne
start learning
Występuje podczas przesuwania się jednego ciła po drugim. Tarcie poślizgowe ma mniejszą wartość od tocznego
Zalezności tarcia kinetycznego
start learning
1. od rodzaju powierzchni ciał trących o siebie 2. Wartość siły dociskającej te ciała do siebie NIE ZALEŻY OD POLA POWIERZCHNI STYKU CIAŁ TRĄCYCH O SIEBIE
Wzór na wartość siły parcia na ściankę zbiornika o powierzchni S
start learning
F=p * S; p-ciśnienie, S-pole powierzchni
Wzór wykorzystany w zadaniu z tłokami
start learning
F2=F1 * S2/S1 (F1 mnożymy z S2, dzielimy przez S1)
Jak wzrasta ciśnienie hydrostatyczne (w cieczy)
start learning
wraz z głębokością
Wzór na siłę wyporu
start learning
Fw= ROc * g* Vz, gdzie Fw - wartość siły wyporu [N], ROc - gęstość cieczy [kg/m3]; g - przyspieszenie ziemskie; Vz - objętość zanurzonego ciała [m3]
Wzór na siłę wyporu v.2
start learning
Fw=Fc=ROc * g * V, gdzie Fc- siła ciężkości [ciążar zanurzonego ciała], ROc-gęstość cieczy, V-objętość ciała lub jego zanurzonej części

You must sign in to write a comment