Fizyka do matury - różne notatki cz.3

 0    49 flashcards    wysu13
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Woda jako przewodnik ciepła
start learning
Woda jest złym przewodnikiem ciepła
Ferromagnetyki (przykłady)
start learning
żelazo, stal, nikiel, kobalt
Paramagnetyki (przykłady)
start learning
tlen, lid, sód, potas, magnez, wapń, glin
Diamagnetyki (przykłady)
start learning
cynk, złoto, srebro, miedź, rtęć
Nasz Galaktyka
start learning
jest galaktyką spiralną i kształtem przypomina słaszczony dysk
Konstruowanie obrazu
start learning
1. Równoległa i przez ognisko 2. Przez środek 3. Przez ognisko i równoległa
Dyfrakcja
start learning
ugięcie
Polaryzacja
start learning
uporządkowanie
Proton
start learning
¹₁p
Neutron
start learning
¹₀n
Elektron
start learning
⁰–₁e
Przemiana izobaryczna
start learning
p=const.
Przemiana izochoryczna
start learning
V=const.
Przemiana adiabatyczna
start learning
Nie zachodzi wymiana ciepła z otoczeniem
Eneria fotonu
start learning
E=nhf n-liczba fotonów
Dlaczego księżyc utrzymuje się w ruchu wokół Ziemii?
start learning
Tylko dzięki sile grawitacji
Kąt padania
start learning
Praca silnika
start learning
W=Q₁-Q₂
Jednorodne pole magnetyczne
start learning
w każdym miejscu jest takie samo
Niejednorodne pole magnetyczne
start learning
w różnych miejscach posiada inne wartości
Magnetyki
start learning
Ferromagnetyki μ»1 najsilniej się magnesują Paramagnetyki μ=1 Diamagnetyki μ‹1 najsłabiej się magnesują
Aphelium i Peryhelium
start learning
Teoria falowa światła
start learning
Światło traktuje się jako falę elektromagnetyczną
Przyspieszenie rakiety
start learning
Przyspieszenie rośnie, bo zmniejsza się opór powietrza (im wyżej tym rzadsze powietrze) i oddala się od Ziemii czyli przyciąganie ziemskie jest coraz mniejsze.
Aby przesłać energię na dużą odległość...
start learning
... zwiększamy napięcie w celu zmniejszenia strat energii.
Absorpcja
start learning
pochłanianie
Przejście światła białego przez pryzmat
start learning
Półprzewodniki
start learning
substancje, które w pewnych warunkach zachowują się jak przewodnik, a w innych jak dielektryk.
Nośniki prądu w metalach i półprzewodnikach
start learning
W metalach - elektrony walencyjne (swobodne) W półprzewodnikach - elektrony i dziury
Rozchodzenie się światła (a prędkość źródła)
start learning
Światło rozchodzi się z taką samą prędkością niezależnie od prędkości źródła.
Siła oporu (a droga, a prędkość)
start learning
Są to wartości wprost proporcjonalne. Siła oporu rośnie wraz z pokonaną drogą, im większa prędkość tym większa siła oporu.
Fotony na orbitach (energia)
start learning
Jeżeli foton oddala się od jądra pochłania kwant energii. Jeżeli przybliża się do jądra emituje kwant energii.
Wzór na liczbę fotonów
start learning
n = E/Ef
Izotopy
start learning
to jądra o tych samych liczbach atomowych, ale o różnych liczbach neutronów
Rodzaje półprzewodników
start learning
1. typu n - elektronowe 2. typu p - dziurowe 3. samoistne - równowaga dziur i elektronów
Interferencja
start learning
Nakładanie się fal
Analiza widmowa
start learning
to identyfikacja lini widmowych pochodzących z danych substancji
Nośnikami prądu w wodzie są
start learning
jony
Przemiana izotermiczna
start learning
T = const.
Konwekcja
start learning
unoszenie się
Ilość moli gazu
start learning
n = m/μ
Wpływ ruchu obrotowego Ziemi wokół własnej osi na ciężar ciała
start learning
jest największy na biegunach, bo Ziemia jest spłaszczona na biegunach
Akcelerator
start learning
W akceleratorze pole elektryczne przyspiesza jony, a pole magnetyczne zakrzywia tor ruchu jonów
Kąt graniczny
start learning
Kąt padania, przy którym kąt załamania tej fali wynosi 90°. Występuje przy przechodzeniu światła z ośrodka gęstszego do rzadszego.
Dyfuzja
start learning
Samorzutne mieszanie się cząsteczek i atomów. Cząsteczki poruszają się chaotycznie.
Warunki całkowitego wewnętrznego odbicia
start learning
1. Światło musi przechodzić z ośrodka gęstszego do rzadszego lub z ośrodka, w którym światło biegnie z mniejszą prędkością do ośrodka, w którym biegnie z większą prędkością 2. Kąt padania musi być większy od kąta granicznego
Teoria korpuskularna
start learning
Światło traktuje się jako strumienie cząsteczek.
Największa gęstość wody
start learning
Woda to substancja, która największą gęstość posiada w +4°C czyli posiada wtedy najmniejszą objętość, bo gęste cząsteczki opadają na dno.
Radioteleskop
start learning
Urządzenie wykorzystywane w badaniach astronomicznych. Pracuje przy pochmurnej pogodzie, w ciągu dnia, posiada większy zasięg od teleskopu optycznego, odbiera fale radiowe.

You must sign in to write a comment