Fiszki z książki - "The Vote That Made the President" (David Dudley Field)

 0    101 flashcards    verbs0
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

canvassers
start learning
płótna

wyborcy

wyborca

reappointment
start learning
Ponowne powołanie

non-intervention
start learning
brak interwencji

unconstitutionally
start learning
niekonstytucyjnie

prawa wyborcze

spoliation
start learning
grabież

conjectured
start learning
Przypuszcza

promulgated
start learning
ogłoszone

recommissioned
start learning
ponowne uruchomienie

zarządzenie

kursywa

reappointed
start learning
ponownie powołany

chciwość

affidavits
start learning
oświadczenia pod przysięgą

święcenie

wolny

purporting
start learning
rzekomo

reinvested
start learning
reinwestowane

falsification
start learning
fałszowanie

certifying
start learning
certyfikującą

usurpation
start learning
uzurpacja

ponieważ

wyborcza

legislature
start learning
legislatura

wyżej wymieniony

sprzedana

fałszywość

incompetency
start learning
niekompetencja

ineligible
start learning
niekwalifikowalne

mity

designating
start learning
wyznaczający

consequent
start learning
konsekwentny

fraudulently
start learning
oszukańczy

łatwowierność

zgiełk

skutkiem tego

sofistyka

oszalały

bezczelny

eligibility
start learning
kwalifikowalność

zapewniającym

misrepresent
start learning
przekręcać

wolne pokoje

occasioned
start learning
spowodowanych

niezdefiniowany

naśladowcami

powołuje

doktryna

szkodliwy

posiadacz

przypuszcza

effrontery
start learning
bezczelność

vice-president
start learning
wiceprezydent

irreconcilable
start learning
nie do pogodzenia

zgodny

wyklucza

słaby

peculiarities
start learning
osobliwości

implikowana

conformity
start learning
konformizm

desygnować

committees
start learning
Komisje

pronounces
start learning
wypowiada

parafie

rozsądny

pretensions
start learning
pretensje

medytował

telegraphed
start learning
telegraficznie

wyznaczony

rozprasza

fałsz

persistently
start learning
uporczywie

fraudulent
start learning
nieuczciwy

sporny

odwołany

successors
start learning
następców

disqualification
start learning
dyskwalifikacja

incontrovertible
start learning
bezsporny

praktykowane

certificates
start learning
certyfikaty

fanaticism
start learning
fanatyzm

conclusive
start learning
rozstrzygający

Kompetencje

unieważnić

conferring
start learning
przyznające

błąd

oszukany

certificate
start learning
certyfikat

unlawfully
start learning
niezgodnie z prawem

ustawa

contradicted
start learning
przeczą

podtrzymywanie

stany

oszukać

oszustwa

disreputable
start learning
haniebny

constitution
start learning
konstytucja

reputacja

wolny pokój


You must sign in to write a comment