Fiszki z książki - "Rhymes and Meters A Practical Manual for Versifiers" (Horatio Winslow)

 0    101 flashcards    verbs0
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

ballada

metryczny

versification
start learning
wersyfikacja

trocheiczny

strofa

strofy

three-line
start learning
Trzy-liniowy

reverenced
start learning
czczony

kokietki

czterowiersz

tetrameter
start learning
tetrametr

seventy-third
start learning
siedemdziesiąt trzecia

elegie


unaccented
start learning
bezakcentowy

akcentowany

naturalness
start learning
naturalność

recessional
start learning
recesja

tennyson's
start learning
tennyson

provincialism
start learning
prowincjonalizm

dopuszczalne

przekracza liczbę kroków

refreny

okółek

dramatists
start learning
dramaturdzy

dziewięć

stłoczone

popularization
start learning
popularyzacja

uncritical
start learning
bezkrytyczny

quaintness
start learning
oryginalność

elegia

piwnica

paronomazja

localities
start learning
miejscowości

gracefulness
start learning
wdzięk

kuplety

sonet

poddasze

invigorates
start learning
orzeźwia

kwatera

appropriateness
start learning
stosowność

jambiczny

werset

parujący

contrasted
start learning
skontrastowane

jasność


bardowie

spółgłoska

kiedykolwiek / kiedyś

poetyka

creditable
start learning
chlubny

charakteryzuje

profitably
start learning
korzystnie

limeryki

niedźwiedź

elaboration
start learning
opracowanie

alliteration
start learning
aliteracja

pieśń

daktyl

rymowy

płynność

eternities
start learning
wieczności

galopujący

nieużywania

sylaby

sklasyfikowane

suggestively
start learning
sugestywnie

pentameter
start learning
pentametr

alternated
start learning
naprzemiennie

overhauling
start learning
remonty

judiciously
start learning
rozważnie

disregards
start learning
pominięcia

sylaba

czterowiersze

ballady

stopniu utrudniają

subtleties
start learning
subtelności

naśladowane

gdzie

ophelia

zatrzymuje się


sonety

elizabethan
start learning
elżbietański

potęga

wierszowy


niechlujny

bezsłoneczny

antologia

sumujący


translations
start learning
Tłumaczenia

marslami

indefinable
start learning
nieokreślony

wierszyk

rozcieńczanie

tłoczyć

ucieleśnieniem

recalcitrant
start learning
krnąbrny


You must sign in to write a comment