Fiszki z książki - "Commentaries on the Laws of England Book the First" (William Blackstone)

 0    101 flashcards    verbs0
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer


academical
start learning
akademicki

effectually
start learning
skutecznie

przypis

denominated
start learning
denominowane

forfeitures
start learning
przepadki

fifteenths
start learning
piętnasty

odnosić się


impeachments
start learning
impeachmenty

discoursing
start learning
dyskurs

constitutions
start learning
konstytucje

declaratory
start learning
deklaratywny

solemnities
start learning
Uroczystości

purveyance
start learning
dostawa

connexions
start learning
połączenia

improvident
start learning
rozrzutny

derogować

signification
start learning
znaczenie

encroachments
start learning
ingerencje

zwoływanie

emoluments
start learning
Uposażenie

skuteczny

parliaments
start learning
parlamenty

usurpations
start learning
uzurpacje

unreasonableness
start learning
nieracjonalność

zjazdy

derogation
start learning
derogacja

unimpeached
start learning
niepokonany

aristocracies
start learning
arystokracja

sprzedawca artykułów papierniczych

beneficially
start learning
korzystnie

wdarcie się

ustanawia

inheritable
start learning
Dziedziczny

convocation
start learning
zwołanie

trwa

judicature
start learning
wymiar sprawiedliwości

exigencies
start learning
konieczność związana

maksymy

treasure-trove
start learning
Skarb

bezpodstawny

zastosowania

concurrence
start learning
zbieżność

commentaries
start learning
komentarze

Świeccy

landholders
start learning
właściciele ziemscy

inseparably
start learning
nierozerwalnie

liniowy

endeavoured
start learning
starał się

depositary
start learning
depozytariusz

expedients
start learning
środki zaradcze

dominy

inheritances
start learning
spadki

nieużywania

nakładanie

nakazy

marka

oppressions
start learning
uciski

podksiężycowy

benefaction
start learning
dobrodziejstwo

monarchical
start learning
monarchiczny

indisputably
start learning
bezspornie

prerogatives
start learning
prerogatywy

związek

ruchome

conformable
start learning
zgodny

wtrącić

zgadzając się

przeładowany

compellable
start learning
przymusowi

reverenced
start learning
czczony

prawa wyborcze

indispensably
start learning
nieodzownie

appellations
start learning
apelacje

feudalny

uruchamiany

primogeniture
start learning
pierworództwo

baronie

Wały

zaakceptuje

hyphenation
start learning
dzielenie wyrazów

zwyrodnienia

proktorzy

counterpoise
start learning
przeciwwaga

explication
start learning
rozwinięcie

mianowicie

reciprocally
start learning
wzajemnie

psoty

subordination
start learning
podporządkowanie

wyświęcać

święcenie

diminution
start learning
zmniejszenie

uchyla się

Uznano, że

zgoda

avocations
start learning
awokacje

skutkiem tego

unconstitutionally
start learning
niekonstytucyjnie

perceivable
start learning
dostrzegalny

bastardize
start learning
uznać dziecko za nieślubne


You must sign in to write a comment