Fiszki z książki - "A Collection of State-Papers, Relative to the First Acknowledgment of the Sovereignty of the United States of America" (John Adams)

 0    101 flashcards    verbs0
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

petitioners
start learning
składający petycję

usurpations
start learning
uzurpacje

generality
start learning
ogólność

impositions
start learning
impozycje

panowania

re-establishment
start learning
przywrócenie

effectuate
start learning
dokonywać

intentioned
start learning
intencjach

plenipotentiary
start learning
pełnomocnik

modnisiostwo

endeavoured
start learning
starał się

obojętność

encroachments
start learning
ingerencje

conformable
start learning
zgodny

absolutions
start learning
rozgrzeszenia

federative
start learning
federacyjny

disquisition
start learning
elaborat

olinowanie

conjuncture
start learning
zbieg okoliczności

diminution
start learning
zmniejszenie

manufactures
start learning
produkuje

skuteczny

imputations
start learning
imputacje

ill-disposed
start learning
źle usposobiony

złośliwość

drapieżność

indubitable
start learning
niewątpliwy

effectually
start learning
skutecznie

immoveable
start learning
nieruchomego

indiscreetly
start learning
niedyskretnie

gratifications
start learning
gratyfikacji

emoluments
start learning
Uposażenie

exportation
start learning
wywóz

successions
start learning
spadki

pertinacious
start learning
zawzięty

derogation
start learning
derogacja

dependencies
start learning
Zależności

symbolical
start learning
symboliczny

disputations
start learning
dysputy

ascendency
start learning
panowanie

prawa wyborcze

Prześwietlony

deliberated
start learning
obradowała

efficacious
start learning
skuteczny

wyżej wymieniony

indemnifying
start learning
ubezpieczająca

similitude
start learning
porównanie

flatteringly
start learning
pochlebnie

habitations
start learning
mieszkania

unalterably
start learning
niezmiennie

opieszały

jednomyślność

detestation
start learning
wstręt

circumspection
start learning
ostrożność

promulgation
start learning
szerzenie

drożyzna

zastosowania

intrepidity
start learning
nieustraszoność

wyczerpany

prezydentura

skwapliwość

zbawienny

backwardness
start learning
zacofanie

współzawodnictwo

rozmarzenie

categorical
start learning
kategoryczny

consideration
start learning
wynagrodzenie

frappe

mieszczanin

declamation
start learning
recytacja

grubiaństwo

wyśmiewania

czcigodny

delegowanie

impoverishment
start learning
zubożenie

resolutions
start learning
Uchwały

Świeccy

cenzury

interposition
start learning
wstawienie

misrepresentations
start learning
przeinaczeń

meble

propositions
start learning
propozycje

understandings
start learning
porozumienia

błędy drukarskie

well-meant
start learning
dobrze rozumie

zmazać

perfidious
start learning
perfidny

unseasonable
start learning
niewczesny

przystąpienie

poróżnić

explication
start learning
rozwinięcie

wikariusze

inwektywa

well-disposed
start learning
łaskawy

zdezelowany

zalecenie

solidność

feudalny

heretofore
start learning
dotychczas

boski

wydyszany


You must sign in to write a comment