Finanse i Ekonomia - Las Finanzas y Economía

5  1    137 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sejf
start learning
la caja de seguridad
forsa
[Esp.]
start learning
la pasta
forsa
[Arg.]
start learning
la plata
forsa
[Méx.]
start learning
la lana
pławić się w pieniądzach
start learning
nadar en dinero
kieszonkowe
[Esp]
start learning
la paga
drobne
start learning
el dinero suelto
trwonić pieniądze
start learning
despilfarrar dinero
jednostka monetarna
start learning
la unidad monetaria
waluta
start learning
la moneda corriente
słaba waluta
start learning
la moneda débil
dinar
start learning
el dinar
szyling
start learning
el chelín
frank
start learning
el franco
rubel
start learning
el rublo
juan
start learning
el yuan
drachma
start learning
la dracma
gulden
start learning
el gulden
rupia
start learning
la rupia
jen
start learning
el yen
escudo
start learning
el escudo
hrywna
start learning
la hryvna
ecu
start learning
el ecu
forint
start learning
el forint
funt szterling
start learning
la libra esterlina
bank społecznie odpowiedzialny
start learning
el banco socialmente responsable
bankowość
start learning
la banca
aktywa / majątek
start learning
los activos
asygnata
start learning
el orden de pago
bankier
start learning
el banquero
czek imienny
start learning
el cheque nominativo
czek na okaziciela
start learning
el cheque al portador
czek in blanco
start learning
el cheque en blanco
dewaluacja
start learning
la devalorización
fałszywe pieniądze
sfałszowane
start learning
el dinero falsificado
filia
start learning
la filial
fundusz powierniczy
start learning
el fondo (común) de inversión
gotówka
start learning
el dinero líquido
hipoteka
start learning
la hipoteca
kantor wymiany walut
start learning
la oficina de cambio (de divisas)
konto dewizowe
start learning
la cuenta en divisas
rachunek kredytowy
start learning
la credicuenta
kredyt hipoteczny
start learning
el crédito hipotecario
kredyt inwestycyjny
start learning
el crédito para inversiones
kredyt konsumpcyjny
start learning
el crédito al consumo
księga wieczysta
start learning
el libro del catastro
księgowość
start learning
la contabilidad
kwota
pieniędzy
start learning
la cuota
odroczenie płatności
start learning
el aplazamiento del pago
odsetki za zwłokę
start learning
los intereses de demora
oprocentowanie
bardziej formalnie
start learning
la tasa de interés
oprocentowanie zmienne
start learning
el interés variable
płatność z góry
start learning
el pago anticipado
płatność gotówką
start learning
el pago al contado
płatność w ratach
start learning
el pago a plazos
płatność przy odbiorze
start learning
el pago contra entrega
płynność finansowa
start learning
la liquidez
problemy z płynnością finansową
start learning
los problemas de liquidez
poręczenie
start learning
el aval
posiadacz konta
start learning
el titular (de una cuenta)
przedłużenie
start learning
la prórroga
rata
start learning
el plazo
saldo pozytywne
start learning
el saldo acreedor
saldo negatywne
start learning
el saldo deudor
stopa inflacji
start learning
la tasa de inflación
waluta
obca
start learning
la moneda extranjera
wpłata początkowa
start learning
el pago inicial
wpływy państwowe
start learning
los ingresos del Estado
wpływy brutto
start learning
los ingresos brutos
wpływy netto
start learning
los ingresos netos
zmienne wpływy
przychody
start learning
el ingreso variable
wyciąg z konta
start learning
el extracto de cuenta
zaległa płatność
start learning
el pago pendiente
zaciągnąć dług
start learning
contraer una deuda
zasiłek
start learning
el subsidio
zasiłek chorobowy
start learning
el subsidio de enfermedad
dochody z giełdy
start learning
los ingresos de la bolsa
dochody z gruntów
start learning
los ingresos de bienes raíces
dochody z kapitału
start learning
las rentas del capital
dochody z nieruchomości
start learning
las rentas de capital inmobiliario
dodatek na utrzymanie dzieci
start learning
la asignación por hijos
dywidenda
start learning
el dividendo
zarobek
zysk
start learning
el beneficio
zasiłek porodowy
start learning
el subsidio de maternidad
zasiłek wdowi
start learning
la pensión de viudedad
być spłukanym
[Esp]
start learning
estar sin blanca
akcje
start learning
las acciones
bankructwo
start learning
la quiebra
bessa
start learning
la baja
bilans płatniczy
start learning
la balanza (de pagos)
biuro maklerskie
start learning
la agencia de valores
cesja
start learning
la cesión
cięcie budżetowe
start learning
el recorte presupuestario
zarząd spółki
start learning
el consejo de administración
członek zarządu spółki
start learning
el miembro del consejo de administración
deficyt budżetowy
start learning
el déficit presupuestario
deficyt skarbu państwa
start learning
el déficit público
dochód na głowę mieszkańca
start learning
la renta per cápita
emisja akcji
start learning
la emisión de acciones
gracz giełdowy
start learning
el jugador de bolsa
hossa
start learning
el alza
kapitał akcyjny
start learning
el capital social
opodatkowanie
start learning
el gravamen
papiery wartościowe
start learning
los valores
podatek od towarów i usług
start learning
el impuesto sobre el valor añadido
przestępstwo podatkowe
start learning
el delito fiscal
recesja
start learning
la recesión
rynek dewizowy
start learning
el mercado de divisas
siła nabywcza
start learning
el poder adquisitivo
Skarb Państwa
start learning
el Tesoro Público
spółka akcyjna
start learning
la sociedad anónima
spółka komandytowa
start learning
la sociedad comanditaria
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
start learning
la sociedad limitada
stopa bezrobocia
start learning
la tasa de desempleo
szara strefa
start learning
la economía informal
sztabka złota
start learning
el ligote de oro
środki trwałe
start learning
los activos fijos
urząd skarbowy
start learning
la hacienda / la Administración de Hacienda
urząd skarbowy
start learning
la Administración de Hacienda
znaczek skarbowy
start learning
el timbre
Pieniądze przyciągają pieniądze.
start learning
Dinero llama dinero.
być nadzianym
[Esp]
start learning
estar forrado
siedzieć na pieniądzach
[Esp]
start learning
estar montado en el dólar
dobrze zarabiać
zarobić [Esp]
start learning
hacer el agosto
zamknąć firmę
start learning
cerrar el negocio
drobne
[Esp]
start learning
la caldera
być u władzy
start learning
estar en el poder
finansować
start learning
financiar
krach finansowy
start learning
el crac
mała firma
start learning
la pequeña empresa
podaż
start learning
el suministro
import
start learning
la importación
eksport
start learning
la exportación
być komuś winnym
np. pieniądze
start learning
deber algo a alguien
wartościowy / cenny
start learning
valioso
akcja
na giełdzie
start learning
la participación
akcjonariusz
start learning
el accionista

You must sign in to write a comment