fang szłej

 0    40 flashcards    guest1607603
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
jesteśmy otoczeni ciągłym przepływem życiodajnej energii
start learning
we are surrounded by a constant flow life-giving energy
to bezpośrednio wpływa na to, jak się czujemy
start learning
that's directly affects how we feel
kręci się wokół
start learning
it revolves around
projektowanie i aranżacja przestrzeni
start learning
designing and arranging space
możemy stworzyć zrównoważony i harmonijny przepływ energii
start learning
we can create a balanced and harmonious flow of energy
jedna z najważniejszych koncepcji
start learning
one of the most important Concepts
służy do oceny naszej przestrzeni życiowej
start learning
it is used to evaluate our living space
ośmiokątny kształt
start learning
octagon shaped
mapa jest podzielona na 8 sekcji
start learning
map is divided into 8 section
Obszar dobrobytu
start learning
Prosperity area
przestrzennie
start learning
spatially
reprezentuje Jedność
start learning
it represents Unity
w obrębie
start learning
within
wpływa
start learning
it affects
w jaki sposób obiekty mogą być przenoszone i rozmieszczane w celu wprowadzenia pozytywnych zmian
start learning
how objects can be moved and rearranged to bring about positive change
powinien zawierać wszystkie sekcje
start learning
it should contain all the sections
odpowiada
start learning
it correspond
rozwiązanie
start learning
solution
zgodnie z zasadami feng shui
start learning
according to feng shui principles
kuranty
start learning
chimes
metoda
start learning
approach
sposób, w jaki zdobisz przestrzeń, ma kluczowe znaczenie dla twojego dobrego samopoczucia
start learning
the way how you decorate your space is vital to your well-being
jest niezbędny do utrzymania dobrego zdrowia
start learning
it is essential to maintaining good health
trzymaj ten obszar z dala od bałaganu
start learning
keep this area clear of clutter
może stworzyć barierę i uniemożliwić swobodny przepływ energii
start learning
it can create a barrier and prevent energy from flowing freely
pozycjonowanie przedmiotów
start learning
positioning of items
ogromne znaczenie
start learning
utmost importance
trumna
start learning
coffin
powoduje zderzenie żywiołów ognia i wody
start learning
it causes the elements of fire and water to Clash
nawet, równy
start learning
even
wartość czegoś
start learning
the value of something
czyste sumienie
start learning
clear conscience
odchrząknąć
start learning
clear voice
czyste powietrze
start learning
clean air
czyste środowisko
start learning
clean environment
czyste niebo (bezchmurne)
start learning
clear sky
odciąć się
start learning
clean break
różne sekcje są reprezentowane przez różne symbole
start learning
different sections are represented by various symbols
układ, ułożenie
start learning
arrangement
może to prowadzić do kłótni rodzinnych
start learning
it can result in family arguments

You must sign in to write a comment