Execution and control of operations

 0    25 flashcards    ratajczykaneta
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Wprowadzenie do planowania
start learning
introduction to scheduling
zarządzanie produkcją w systemie pchania
start learning
managing the production in push system
planowanie i autoryzacja
start learning
scheduling and authorization
wykonanie operacji
start learning
execution of operations
kontrola kosztów i jakości
start learning
control of cost and quality
Zarządzanie i komunikacja
start learning
management and communication
jakość i ciągłe doskonalenie
start learning
quality and continuous improvement
projektowanie wyrobów i procesów
start learning
design tradeoffs
zaległości
start learning
backlog
planowanie zasobów
start learning
resource planning
ocena i wykaz zdolnosci produkcyjnej
start learning
rated i demonstrated capasity
prześlij dalej
start learning
forward
wstecz
start learning
backward
nieskończony
start learning
infinite
skończony plan
start learning
finite scheduling
kierownik zakładu
start learning
plant manager
rozwiązanie
start learning
solution
optymalizacja zadań
start learning
optimization tasks
załadunek
start learning
loading
rozładunek
start learning
unloading
dokument transportowy
start learning
transport document
wyliczyć
start learning
calculate
wycenić koszty
start learning
measures the costs
wycena kosztów
start learning
valuation costs
remanent
start learning
inventory

You must sign in to write a comment