Ewa D. 22nd June (45 min)

 0    31 flashcards    uvingrys
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Nie wiem nawet jak to powiedzieć po polsku.
start learning
I don't even know how to say in Polish.
To był zwykły dzień.
start learning
It was AN ordinary day.
Nasze dzieci jadą na wakacje.
start learning
Our kids are going on holiday.
jeśli mogę zapytać
.
start learning
if you don't mind me asking
How old are you if you don't mind me asking?
spontaniczny
.
start learning
spontaneous
It wasa A spontaneous decision.
a skoro mowa o książkach...
start learning
speaking of books...
pojechać za granicę
start learning
to go abroad
do NOT say: go TO abroad
Chcę pojechać za granicę.
start learning
I want to go abroad.
Ona chce pracować za granicą.
start learning
She wantS to work abroad.
Moja sąsiadka skończyła 25 lat w zeszłym tygodniu.
start learning
My neighbour turned 25 last week.
napisy (w filmie)
start learning
subtitles
I think you should switch on the subtitles.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. / 100 lat.
start learning
Many happy returns.
Niech się spełnią wszystkie Twoje marzenia.
start learning
May all your dreams come true.
Niech ten dzień będzie pełen radości i miłości.
start learning
May this day be FULL OF joy and love.
sukces
start learning
SUCCESS
odnieść sukces
start learning
to SUCCEED - suceeded - suceeded
to succeed - suceeded - suceeded
Ona odniosła sukces w wieku 30 lat.
start learning
He succeeded at the age of 30.
Polacy
start learning
Poles
pieniądze
start learning
MONEY
zachęcać
start learning
to encourage sb to do sth
moja bateria pada
start learning
my battery is dying
kaszleć
start learning
to cough
Nie mogę przestać kaszleć.
start learning
I can't stop coughing.
Posłuchaj mnie.
start learning
LISTEN TO me.
Nie słuchaj go.
start learning
Don't LISTEN TO him.
Chcę pozbyć się tego starego samochodu.
start learning
I want to get rid OF this old car.
Rozumiem to.
start learning
I get that.
wyjątek
start learning
an exception
Na twoim miejscu kupiłabym to.
start learning
If I WERE you, I would buy it.
If I WERE you, I'd buy it.
Na twoim miejscu zerwałabym z nim.
start learning
If i WERE you, I would break up with him.
If I WERE you, I'd break up with him.
im szybciej, tym lepiej
start learning
the sooner, the better

You must sign in to write a comment