Europa od Napoleona do Wiosny Ludów

 0    23 flashcards    martynkabaczkowicz
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
1804r.
start learning
Napoleon Bonaparte zostaje cesarzem Francuzów
1805 r.
start learning
bitwa 3 cesarzy pod Austerlitz
największe zwycięstwo Napoleona
1797 r.
start learning
powstanie Legionów Polskich we Włoszech
(Józef Wybicki, Jan Henryk Dąbrowski)
1814-1815
start learning
kongres wiedeński po upadku Napoleona
1807r.
start learning
powstanie Księstwa Warszawskiego
(Napoleon)
1812 r.
start learning
wyprawa moskiewska, klęska Napoleona
1813r.
start learning
bitwa narodów pod Lipskiem, klęska Napoleona
1815 r.
start learning
ostateczna klęska Napoleona pod WATERLOO
1848-1849 r.
start learning
Wiosna Ludów w Europie
blokada kontynentalna
start learning
zakaz utrzymywania kontaktów politycznych i handlowych z Anglią obowiązywała wszystkie kraje zależne od Napoleona
kodeks cywilny
start learning
obowiązywał we wszystkich krajach zależnych od Napoleona
100 dni Napoleona
start learning
czas od ucieczki z wyspy Elby do bitwy pod Waterloo, Napoleon próbuje odzyskać władzę
legitymizm
start learning
zasada Kongresu Wiedeńskiego na tron wracają dawni władcy z bożej łaski
restauracja
start learning
zasada kongresu czyli powrót do stosunków politycznych i społecznych sprzed Rewolucji Francuskiej i powrót starego ładu
Święte Przymierze
start learning
sojusz Austrii Rosji Prus stojące na straży postanowień kongresu, tłumiące wszelkie ruchy wolnościowe w Europie
industrializacja
start learning
uprzemysłowienie, rozwój fabryk
burżuazja
start learning
arystokracja pieniądza, właściciele fabryk, bankierzy i ludzie kapitału
Proletariat
start learning
robotnicy pracujący w ciężkich warunkach za głodowe pensje
sufrażystki
start learning
kobiety walczące o równouprawnienie
Wiosna Ludów
start learning
wielki Zryw wolnościowy zjednoczeniowe i reformatorski
na przykład zryw zjednoczeniowy→ Włochy i Niemcy
konserwatyzm
start learning
tradycja, religia, niechęć do gwałtownych zmian, które niosą za sobą niewiadomą. silne państwo, stabilne prawo
liberalizm
start learning
wolność jednostki gwarancja własności prywatnej konkurencja świeckość państwa państwo stwarza warunki do rozwoju jednostki ale to człowiek decyduje czy z nich skorzysta
anarchizm
start learning
głosili obalenie państwa i jego struktur

You must sign in to write a comment