ethical problems

 0    21 flashcards    ewapaluch
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zakaz
start learning
ban
organizacje charytatywne, dobroczynne
start learning
charitable organizations
ściganie, pościg
start learning
chase
obywatel
start learning
citizen
prawa obywatelskie
start learning
civil rights
wózek inwalidzki
start learning
a wheelchair
przykuty do wózka inwalidzkiego
start learning
confined to a wheelchair
konsumpcyjna
start learning
consumerist
uzyskać pozwolenie
start learning
get permission
nielegalny
start learning
illegal
klęska żywiołowa
start learning
a natural disaster
liczne przeszkody
start learning
numerous obstacles
przestrzegać zasad
start learning
obey rules
sierota
start learning
an orphan
żałować
start learning
to regret
obowiązki
start learning
responsibilities
druga szansa
start learning
second chance
poczucie celu
start learning
sense of purpose
wziąć na siebię winę
start learning
take the blame
złodziej
start learning
a thief
żyjący w złych warunkach, upośledzony (społecznie)
start learning
underprivileged, handicapped (socially)

You must sign in to write a comment