Eryk szkola

 0    213 flashcards    elakocanda
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

zachęcać do
start learning
encourage for

addition

in addition

rozdawany w szkole
start learning
given out at school

ink

heat up

dotyczy wszystkich
start learning
applies to all

vital

spokrewniony
start learning
related

dopuszczać
start learning
allow

zakup nabywac
start learning
purchase

występować
start learning
occur

required

footwear

stojak na buty
start learning
shoe rack

przypisać
start learning
be assigned

basis


significant

zaprezentować talenty
start learning
showcase the talents

overview

piesza wycieczka
start learning
hike

bachelor degree

ułatwianie
start learning
facilitating

umożliwiać
start learning
enable

wzmacniać
start learning
reinforce

uzmysłowić
start learning
visualize

Stany materii
start learning
states of matter

Rada Studentów
start learning
student council

wskazówki dotyczące mowy
start learning
speach guidelines

a position

treasurer

być zobowiązany do wygłoszenia przemówienia
start learning
be required to gave a speech

reprezentatywna pozycja klasy
start learning
class representative position

wybrane przez twojego nauczyciela
start learning
selected by your teacher

ze względu na ilość osób prowadzących kampanię
start learning
due to the quantity of people campaigning position

spowodowany z powodu
start learning
due to

voters

zapewniać
start learning
provide

audience

rozsądny / rozsądna
start learning
reasonable

przemówienia będą wymagały zatwierdzenia w określonym terminie
start learning
speeches will due for approval at a given date

flyer

obstruct

tablice ogłoszeń
start learning
bulletin boards

przekazać coś rozdawać coś
start learning
pass something out

zatwierdzenie
start learning
approval

Obowiązek udostępniania
start learning
Duty to share

relacje rówieśnicze
start learning
peer relationships

ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job

nadzorować
start learning
oversee

upubliczniać sprawy studenta
start learning
publicize the affairs of the student body

the affair

ewidencjonowanie
start learning
keeping records

być przypisanym obowiązkiem kupna
start learning
be assigned duties to buy

pokwitowanie
start learning
receipt

wpadłem na pomysł
start learning
got to idea

out loud

ponownie opowiadać
start learning
retell

gra w siatkę
start learning
grid game

Even

nieparzysty
start learning
odd

arkusz przeglądu matematycznego
start learning
the math review sheet

self assessment

assessment

określić poziom nauczania dziecka
start learning
determine a child's instructional level

zmierzyć naukowca
start learning
measure academic

wyjątkowy
start learning
unique

utrzymywać pozytywne nastawienie
start learning
maintain a positive attitude

admit

zasoby, środki
start learning
resources

graphs

Przeciętny wynik
start learning
average score

dwa punkty danych
start learning
two data points

polepszyć
start learning
improve

stapled

initials

przełożony na inną datę
start learning
postponed to another date

zmiana terminu
start learning
rescheduled date

odbywać przeprowadzać organizować
start learning
hold

uczęszczać uczestniczyć
start learning
attend

appreciate

poddane akredytacji
start learning
submitted to out accrediting

przedkładać składać
start learning
submit

odnoszą się do kogoś
start learning
refer to somebody

affected

chętni wolontariusze
start learning
eager volunteers


zaspokoić
start learning
cater

Przypisanie pokój
start learning
room assignment

ocena matematyczna
start learning
math assessment

assignment

cechy charakteru
start learning
traits of character

przekazać dalej
start learning
pass on

odszyfrować
start learning
decopher

maze


uspołecznić
start learning
socialize

unless

likewise

szczęśliwy
start learning
fortunate

arise

domagać się nalegać
start learning
insist

Bedziemy cie informowac
start learning
we will keep you updated

first off

to avoid

odnosić się
start learning
refer


przejrzeć
start learning
go over

itinerary

zmieniać się
start learning
vary

obowiązkowe
start learning
mandatory

pokazać się
start learning
show up

pokaż się na czas
start learning
show up on the time

przewiduje deszcz
start learning
predicts rain

uzyskać przegląd naszych programów
start learning
obtain an overview of our programs

serwisy turystyczne
start learning
tour facilitires

ustanawiać
start learning
establish

anniversary

ujednolicić
start learning
unify

wskaźniki
start learning
indicators

powiadom nas
start learning
notify us

wyścig sztafety charytatywnej
start learning
charity relay race

nowe inicjatywy
start learning
new initiatives

lista dostaw
start learning
supply list

podręcznik
start learning
handbook

pencil case

ręczne gumki
start learning
hand held erasers

temperówka
start learning
pencil sharpener

ruler

oczekiwać
start learning
look forward to

Rozwijaj się wśród ludzi
start learning
thrive among people

rozwijać - throve / kwitła - kwitła
start learning
thrive - throve/thrived - thrived

citizen

rok satysfakcjonujący
start learning
rewarding year

annually

bez recepty
start learning
over the counter

Przed czasem
start learning
Ahead of time

dump

spać spokojnie
start learning
sleep soundly

tossed

chytry świnia
start learning
sly pig

capture

dowiedzieć się,
start learning
figure out

pansies

berek (zabawa)
start learning
tag (fun)

zafascynowany
start learning
encoutered

capture

leaped

mający zawroty głowy
start learning
woozy

przepowiadać
start learning
predict

z dala powsciagliwy
start learning
aloof

radzi sobie z problemami w otwarty sposób
start learning
deals with problems in an open minded manner

pokazuje troskę o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie
start learning
shows a concern for the safety and well being

tworzy i utrzymuje przyjaźnie
start learning
makes and maintains friendships

posiada pozytywną samoocenę
start learning
holds a positive self esteem

oferuje zachętę i aprobatę dla innych
start learning
offers encouragement and approval to others

wnosi znaczący wkład w dyskusje
start learning
makes meaningful contributions to discussions

szuka pomocy w razie potrzeby
start learning
seeks help when needed

rozszerza tematy omawiane na zajęciach
start learning
extends topics discussed in class

nauka języka
start learning
language acquisition

odpowiada za znajomość zadań i terminów ich realizacji
start learning
is responsible for knowing assignments and their due dates

nabywanie zdobycie języka
start learning
language acquisition

każde ciasto
start learning
every pastry

przeskoczył przed witrynami sklepu
start learning
leaped in front of the shop windows

szczęśliwa passa
start learning
a lucky streak

czynsz był należny
start learning
the rent was due

spowodowany
start learning
due to


premises

wspólnie działać
start learning
cahoot

Okno wyświetlacza
start learning
the display window

apron

moaned

Mieć dość)
start learning
Fed up (with)

łączą siły
start learning
join forces

eager

cram

oddly

mrugnięcie
start learning
wink

tempting

kto mógł się oprzeć
start learning
who could resist

zagadka, tajemnica
start learning
riddle, mystery

niesamowita poza
start learning
awesome pose


udać się
start learning
head over

anonimowa wskazówka
start learning
anonymous tip

kiedy powinienem zemdleć
start learning
when should I faint

Ela unosi się z niepokojem
start learning
Ela hover anxiously

caretaker

dlaczego miałbyś mnie oprawić
start learning
why would you frame me

surgeon


winowajcami
start learning
culprits

domagać się
start learning
demanded

frantic


konto niemożliwe do wykrycia
start learning
an untraceable account

miał przestępcę na wolności
start learning
had a criminal on the loose

restless

bad tempered

Ostatnia próba
start learning
last attempt

był poruszony
start learning
he was agitated

sleeve

miejsce przy przejściu
start learning
aisle seat

padlock


niespokojnie
start learning
anxiously

mild

horn

poodle

z zdecydowanymi krokami
start learning
with determined strides

roll out


You must sign in to write a comment