English for Telephoning - zwroty i zdania - Business English

download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

Tu Jones. / Z tej strony Jones.
start learning
This is Jones. / It's Jones.

Czy mógłbym prosić pana Smitha do telefonu?
start learning
Could I speak to Mr. Smith, please?

Proszę czekać, spróbuję Pana połączyć.
start learning
Please hold. I'll try to connect you.

Nie ma sprawy.
start learning
You're welcome.

It's urgent.

Przepraszam, nie usłyszałem...
start learning
I beg your pardon?

Tracę Cię. Przerywa mi połączenie. (w rozmowie telefonicznej)
start learning
Sorry, you're breaking up. I'm losing the connection.

+102 flashcards
The lesson is part of the course
"Business English (basic)"
(total 1,043 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment