English for Telephoning - słówka - Business English

download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
łączyć
start learning
to connect
czekać przy aparacie, nie odkładać słuchawki
start learning
to hold the line
zostawić wiadomość
start learning
to leave a message
przyjąć wiadomość, odebrać wiadomość
start learning
to take a message
złapać kogoś telefonicznie
start learning
złapać kogoś telefonicznie in English
to catch someone
zostać rozłączonym
start learning
to get cut off
skontaktować się z kimś
Usiłuję skontaktować się z panią Brown.
start learning
to get in touch with somebody
I'm trying to get in touch with Mrs Brown.
dodzwonić się, połączyć się
Usiłuję dodzwonić się do pana Browna.
start learning
to get through
I'm trying to get through to Mr Brown.
połączyć kogoś (w rozmowie telefonicznej)
Czy mam połączyć Pana z panem Smithem?
start learning
to put somebody through
Shall I put you through to Mr Smith?
przeczytać komuś jeszcze raz
Przeczytam ci numer telefonu, który mi podałeś. Nie jestem pewien, czy dobrze go zapisałem.
start learning
to read something back to somebody
I'll read you back the telephone number you've given me. I'm not sure I got it correctly.
odebrać telefon
Wczoraj odebrałem telefon od mojego prawnika...
start learning
to answer / receive a phone call
I received a phone call from my lawyer yesterday...
numer wewnętrzny
start learning
extension number
służbowy telefon
start learning
office phone
numer telefonu komórkowego
start learning
mobile phone number
dodzwonić się do kogoś
start learning
to reach somebody
zadzwonić do kogoś
start learning
to call somebody
dane kontaktowe
start learning
contact details
potwierdzać
start learning
to confirm
zrozumieć, dosłyszeć
start learning
to catch something

You must sign in to write a comment