English for e-mails - słówka - Business English

download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Z wyrazami szacunku
oficjalna forma zakończenia listu
start learning
Best regards, / Kind regards,
oferta
start learning
offer
faktura
start learning
invoice
Swoją drogą / przy okazji
start learning
By the way (BTW)
propozycja współpracy
start learning
cooperation offer
współpraca korzystna dla obydwu stron
start learning
cooperation beneficial to both parties
Dziękuję z góry
start learning
Thanks in advance (TIA)
+8 flashcards
The lesson is part of the course
"Business English (basic)"
(total 1,043 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment