English for Energy Industry Unit 1 LISTENING

 0    24 flashcards    teresa99a
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
media (dostawa wody, prądu itp.)
Nasz czynsz jest niski, ale nadal musimy płacić za media.
start learning
utilities
Our rent is low, but we still need to pay the utilities.
naszkicować, przedstawiać w skrócie, przedstawiać w zarysie
On w skrócie przedstawił projekt przed zarządem.
start learning
to outline
He outlined the project in front of the board.
obciążenie podstawowe
start learning
base load
zapewniać obsługę, zaspokajać potrzeby, uwzględniać...; to provide the things that a particular person or situation needs or wants
start learning
to cater for somebody/something
The class caters for all ability ranges.
zakres, przedział (np. cen lub temperatur)
Większość studentów jest w przedziale wiekowym od 19 do 24 lat.
start learning
a range
Most of the students are in the 19-24 age range.
szczytowy, maksymalny
Maksymalna temperatura była niższa od zeszłorocznej.
start learning
peak
The peak temperature was lower than last year.
połączony (np. efekty, siły)
Nasze połączone siły zaowocowały.
start learning
combined
Our combined efforts have profited.
miejski system ciepłowniczy, miejska sieć ciepłownicza
start learning
a district heating system
kwestia, sprawa, zagadnienie (np. będąca przedmiotem dyskusji)
To jest bardzo ważna kwestia.
start learning
an issue
This is a very important issue.
wyposażyć coś w coś, zaopatrzyć coś w coś
Zaopatrzyłem kuchnię w zdrowe produkty.
start learning
to fit something with something
I fitted the kitchen with healthy products.
być w coś wyposażonym (np. o samochodzie)
start learning
to be fitted with something
supernowoczesny, najnowocześniejszy
Wydział Fizyki posiada najnowocześniejsze obiekty.
start learning
state-of-the-art
The Physics Department has state of the art facilities.
oprowadzać
start learning
to take round
pojemność, ładowność, zdolność produkcyjna; tu: moc
Osiągnęliśmy maksymalną zdolność produkcyjną.
start learning
capacity
We've reached our maximum capacity.
spełniać czyjeś potrzeby
start learning
to meet somebody's needs
zaznajomić się z czymś; to read a lot about a subject
Będę potrzebowała przestudiować sprawę przed spotkaniem.
start learning
to read up on something
I'll need to read up on the case before the meeting.
oddawać do użytku
Ten budynek został oddany do użytku w 2015.
start learning
to commission
This building was commissioned in 2015.
zmodernizować, unowocześnić; an act of putting a new piece of equipment into a machine that did not have it when it was built
start learning
to retrofit
The company is planning $19 million plant retrofit.
to be working or functioning (uruchomić/ruszyć, np. o fabryce)
start learning
to be, come, etc. on line
The new working methods will come on line in June.
na korzyść czegoś, na rzecz czegoś, za czymś
Oni nie byli za moim pomysłem.
start learning
in favour of something
They were not in favour of my idea.
zepsuć, zmarnować
Zawsze musisz wszystko popsuć!
start learning
to spoil
You always have to spoil everything!
pogląd na jakiś temat
start learning
the view on something
twierdzenie, zapewnienie
Zapewnienia dotyczącego tego produktu były całkowicie fałszywe.
start learning
claims
Claims about this product were completely false.
przesadny, przejaskrawiony
start learning
exaggerated
to make greatly/grossly/wildly exaggerated claims

You must sign in to write a comment