english file_7

 0    24 flashcards    mszymanska9
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
skrzynia ze skarbami
moja ukryta skrzynia ze skarbami
start learning
treasure chest
my hidden treasure chest
ukryty
Ona ma wiele ukrytych talentów
start learning
hidden
She has lots of hidden talents
bądź gotów na to, chcesz to zrobić, przygotuj
Chcę tu pracować. Jestem na to gotowy. Jesteś na to gotowy? Możesz się teraz wycofać.
start learning
be up for it, want to do it, make it ready
I want to work here. I'm up for it. Are you up for it? You can withdraw.
działać na pełnych obrotach
start learning
działać na pełnych obrotach in English
be up and running
zajmować (miejsce, czas)
zajmuje dużo miejsca.
start learning
to take up sth
it takes up a lot of space.
gromadzić się
Goście zaczęli zbierać się na obiad
start learning
gather, assemble
The guests began to assemble for dinner.
szkolić, trenować
start learning
instruct, to train in
podczas gdy, natomiast
ja muszę ciężko pracować, podczas gdy ty siedzisz w domu
start learning
whereas, while, on the other hand
I have to work hard, whereas you are sitting at home
wiedza, umiejętności specjalistyczne
Oni są sfrustrowani jego brakiem wiedzy specjalistycznej w tej dziedzinie.)
start learning
expertise, knowledge, specialist skills
They are frustrated by his lack of expertise in this field
wymyśleć
wymyśleć/ znaleźć pomysł
start learning
invent, come up with
come up with an idea/ sth
zastanowić się nad czym i, głęboko nad czymś rozmyślać
start learning
to think about sth & reflect on sth
losowy, przypadkowy
Natknąłem się na to przypadkowo.)
start learning
random, by chance
I stumbled upon it at random.
wspólczesny
Wiele ze współczesnej muzyki brzmi dla mnie jak hałas
start learning
contemporary, modern
Much of the contemporary music just sounds like noise to me
iść dobrze/ źle w szkole
start learning
go well / badly at school
robić coś z własnej woli,
start learning
do sth eagerly / do voluntarily
zakłócać, przerywać
start learning
disrupt
obowiązkowy
start learning
compulsory
niewiele
start learning
a little
wiemy mało
start learning
We know little/ we know very little
wysuszony na pieprz
start learning
as dry as a bone
polegać na zdrowym rozsądku
start learning
rely on common sense
pranie mózgu
start learning
Brainwash
przekraczaś dozwolone granice
jeśli przekroczysz (dozwolone) granice będziesz ukarany
start learning
to overstep the mark/ you exceed the allowed limits
if you overstep the mark ypu will be panish.
surowe, surowe, wymagające
start learning
strict, severe, demanding

You must sign in to write a comment