Engels Idioom t/m 6

 0    185 flashcards    yasminedubbeld
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

to educate
start learning
opleiden

opleiding, onderwijs

nursery school, kindergarten
start learning
kleuterschool

primary school
start learning
basisschool

secondary school
start learning
middelbare school

comprehensive (school)
start learning
scholengemeenschap

grammar school
start learning
gymnasium

boarding school
start learning
kostschool


to innovate
start learning
vernieuwen

innovation
start learning
vernieuwing

innovative
start learning
vernieuwend

to graduate
start learning
afstuderen

scholarship
start learning
studiebeurs

in staat stellen

boring, dull, tedious
start learning
saai

to ged bored
start learning
zich vervelen

overslaan

trimester, periode

mark, grade
start learning
cijfer

slagen voor

zakken voor

pass, pass mark
start learning
voldoende

fail, fail mark
start learning
onvoldoende

mathematics, maths
start learning
wiskunde

tenzij

gemiddelde

eigenlijk

agenda

dagboek

certificate
start learning
diploma

kennis

superficial
start learning
oppervlakkig

gymnasium, gym
start learning
sportzaal, gymzaal

niveau

to neglect
start learning
verwaarlozen

bijnaam


mondeling

to compare
start learning
vergelijken

comparison
start learning
vergelijking

illiterate
start learning
analfabeet

illiteracy
start learning
analfabetisme

prijzen

vocabulary
start learning
woordenschat

gevorderd

van plan zijn

to satisfy
start learning
tevredenstellen

satisfaction
start learning
tevredenheid, voldoening

(un)satisfactory
start learning
(on)bevredigend

vooruitgang


cursus

uittreksel

studietoelage

verplichten

obligation
start learning
verplichting

compulsory, obligatory
start learning
verplicht

blijven

beoordelen

assessment
start learning
beoordeling

stern, strict
start learning
streng

soepel

to disturb
start learning
storen

loopbaan, carrière

careers teacher
start learning
decaan

college

bijwonen

citeren

citaat

samenvatting

main, chief
start learning
voornaamste, hoofd-

wetenschap

wetenschapper

scientific
start learning
wetenschappelijk

natuurkunde

to develop
start learning
ontwikkelen

development
start learning
ontwikkeling

keuze, optie

optional subject
start learning
keuzevak

spijbelaar

to play truant
start learning
spijbelen

spijbelgedrag


toepassen

tegen

anything but
start learning
allesbehalve

diligent, industrious
start learning
ijverig

ijver

wegsturen

to be at stake
start learning
op het spel staan

relationship
start learning
relatie

verloofd

engagement
start learning
verloving

to celebrate
start learning
vieren

to dicorce
start learning
scheiden

scheiding

because of, on account of
start learning
vanwege

to love together, to cohabit
start learning
samenwonen

to separate
start learning
uit elkaar gaan

alleen

to desert, to abandon
start learning
in de staak laten

to bring up, to raise
start learning
grootbrengen

foster parents
start learning
pleegouders

stepfather
start learning
stiefvader

familielid


voorouder

to descend (from)
start learning
afstammen (van)

descendant
start learning
afstammeling

vrijgezel

ouderlijk

volwassene

volwassene

to regard, to consider
start learning
beschouwen

acquaintance
start learning
kennis

opvallend

gemeen, gemeenschappelijk


to owe (to)
start learning
te danken hebben (aan)

menselijk

appearance
start learning
uiterlijk

litteken

bekend, vertrouwd

bruine kleur

gevoelig

to expose (to)
start learning
blootstellen (aan)

blootstelling

gezichtsvermogen

perspiration
start learning
transpiratie


verven (haar kleding)

spier

plastic surgery
start learning
plastische chirurgie

verwijderen

zwaarlijvig

zwaarlijvigheid


afslanken, afvallen

gelaatstrekken

rimpel

to resemble, to look like
start learning
lijken op

resemblance
start learning
gelijkenis

remarkable
start learning
opmerkelijk

gracieus, sierlijk

schedel

zintuig

naked, nude
start learning
naakt

gezondheid

gezond

flu, influenza
start learning
griep

disease, illness
start learning
ziekte

veroorzaken

kwaadaardig

bacterie


gewoon

to consult
start learning
raadplegen

to examine
start learning
onderzoeken

tranquilliser
start learning
kalmeringsmiddel

etiket

gewoonte

gehandicapt, invalide

disability
start learning
handicap

waardevol bezit

ademen

borstkas

verlamd


pijnlijk, zeer


zuurstof

contraceptive
start learning
voorbehoedmiddel

zwanger

zwangerschap

to get rid of
start learning
kwijtraken, afkomen van

pijn doen

to have a fever
start learning
koorts hebben

to prescribe
start learning
voorschrijven

prescription
start learning
voorschrift

behandelen

behandeling

chirurg

spreekuur

surgery hours
start learning
spreekuur


You must sign in to write a comment