dzial szkola rozszerzenie

 0    52 flashcards    karolinakula91
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szkola z internatem
start learning
boarding school
szkola niepubliczna
start learning
independent school
gimnazjum
start learning
junior high school
szkola publiczna
start learning
state school
szkola zawodowa
start learning
Vocational school
ubiegać się o przyjecie na uniwersytet
start learning
apply to university
uczęszczać na wyklady
start learning
attend lectures
praca licencjacka
start learning
(BA) dissertation
licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych
start learning
BA bachelor of arts
licencjat w dziedzinie pedagogiki
start learning
BEd bachelor od education
licencjat w dziedzinie nauk ścisłych lub przyrodniczych
start learning
BSc bachelor of science
dziekan
start learning
dean
uzyskać stopień naukowy
start learning
get a degree
akademik
start learning
dorm
dostać stypendium
start learning
get a scholarship
dostac sie na uniwersytet
start learning
get into university
absolwent
start learning
a graduate
ukończyć studia
start learning
graduate
wykładowca
start learning
lecturer
magister w dziedzinie nauk humanistycznych
start learning
Master of arts
magister w dziedzinie pedagogiki
start learning
MEd master of education
magister w dziedzinie nauk scislych
start learning
Master of science
doktor doktorat
start learning
Ph.D. doctor of philosophy
studia magisterskie
start learning
postgraduate course
publikacja naukowa
start learning
research paper
urlop naukowy
start learning
sabbatical (leave)
seminarium naukowe
start learning
seminar
praca semestralna
start learning
term paper
praca magisterska
start learning
thesis
czesne, opłata za studia
start learning
university fees
konsultacje, seminarium
start learning
tutorial
student pierwszych trzech lat (przed uzyskaniem licencjatu)
start learning
undergraduate
warsztaty, zajęcia praktyczne
start learning
workshop
nauki humanistyczne
start learning
humanities
prawo
start learning
law
jezykoznastwo
start learning
Linguistics
nauki spoleczne
start learning
social sciences
socjologia
start learning
sociology
obowiązkowy
start learning
compulsory
wicedyrektor
start learning
deputy head
zapisac sie na kurs
start learning
enroll on a course
realizowac program nauczania
start learning
follow the curriculum
wychowawca
start learning
form teacher
dyrektor
start learning
headmaster
klasa złożona z uczniów o różnym poziomie umiejętności
start learning
mixed-ability class
nieobowiązkowy
start learning
optional
uczen/uczennica
start learning
schoolchild
czesne
start learning
school fees
szkolnictwo publiczne
start learning
state education
program nauczania
start learning
a curriculum
grono pedagogiczne
start learning
teaching staff
plan lekcij
start learning
timetable

You must sign in to write a comment