Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89

5  1    14 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nazwisko
Moje ulubione nazwisko to Kowalski.
start learning
apellido
Mi apellido favorito es Kowalski.
zmienić nazwisko
W Polsce prawo pozwala zmienić nazwisko po ślubie zarówno mężczyźnie jak i kobiecie.
start learning
cambiar el apellido
En Polonia la ley permite cambiar el apellido después del matrimonio tanto al hombre como a la mujer.
nazwisko matki
W dokumentach często podaje się nazwisko ojca lub matki.
start learning
apellido de la madre
En los documentos a menudo se indica el apellido de la madre o del padre.
nazwisko ojca
W Polsce dzieci często mają nazwisko ojca.
start learning
apellido del padre
En Polonia los niños a menudo tienen el apellido del padre.
pierwsze nazwisko
Pierwsze nazwisko Antonii to López.
start learning
primer apellido
El primer apellido de Antonia es López.
zachować nazwisko
Czasami kobiety wolą zachować swoje nazwisko po ślubie.
start learning
mantener su apellido
A veces las mujeres prefieren mantener su apellido después del matrimonio.
drzewo genealogiczne
W drzewie genealogicznym pisze się członków rodziny.
start learning
árbol genealógico
En el árbol genealógico se escriben los miembros de familia.
nazwisko
Jakie jest twoje ulubione nazwisko?
start learning
apellido
¿Cuál es tu apellido favorito?
zmienić nazwisko
Czy kobiety po wyjściu za mąż zmieniają nazwisko w Hiszpanii?
start learning
cambiar el apellido
¿Las mujeres después de casarse se cambian el apellido en España?
nazwisko matki
Czy może nam Pan podać nazwisko matki?
start learning
apellido de la madre
¿Puede indicarnos el apellido de su madre?
nazwisko ojca
Czy jest teraz możliwe w Hiszpanii pisać najpierw nazwisko matki, a potem nazwisko ojca?
start learning
apellido del padre
¿Es posible ahora en España escribir primero el apellido de la madre y luego el apellido del padre?
pierwsze nazwisko
Jakie jest pierwsze nazwisko Juany?
start learning
primer apellido
¿Cuál es el primer apellido de Juana?
zachować nazwisko
Dlaczego nie chce Pani zachować nazwiska?
start learning
mantener su apellido
¿Por qué no quiere Ustéd mantener su apellido?
drzewo genealogiczne
Jak wygląda wasze drzewo genealogiczne: macie dużo ciotek, wujków i kuzynów?
start learning
árbol genealógico
¿Cómo es vuestro árbol genealógico: tenéis muchas tías, muchos tíos y muchos primos?

The course also includes the following sets of flashcards:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

You must sign in to write a comment