dzial 5 globalisation

 0    35 flashcards    pluumplum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
korupcja
start learning
corruption
uświadamiać cos komus
start learning
make sb aware
urzadzenia, infrastruktura
start learning
facilities
zmniejszać sie, maleć
start learning
diminish
zwiększyć zakres handlu międzynarodowy
start learning
increase international trade
blaknąć, słabnąć
start learning
fade
zbiórka pieniedzy na cele charytatywne
start learning
fundraiser
podejmować próbę
start learning
make an attempt
pomoc finansowa / pieniężna
start learning
financial / monetary help
dawać datek, ofiarowywać
start learning
donate
zamożny
start learning
wealthy
obiekty użyteczności publicznej
start learning
public facilities
uprzywilejowany
start learning
privileged
zrobić dobre wrażenie
start learning
make a good impression
wyłaniające się trendy
start learning
emerging trends
niszczyć środowisko naturalne
start learning
destroy the natural environment
ruszyć do przodu, wracać do normalnego stanu
start learning
move forward
zbiórka pieniędzy na cele charytatywne
start learning
money- raising event
zachęcać do nieuczciwej konkurencji
start learning
encourage unfair competition
wyzbyć się uprzedzeń
start learning
end prejudice
ułatwiać kontakt, komunikację
start learning
improve communication
tworzyć miejsca pracy
start learning
create workplaces
nie masz pojęcia
start learning
you don’t have a clue
tak jakby, rodzaj(czegoś)
start learning
sort of
naprawdę trudny (temat)
start learning
really heavy
zmienić coś
start learning
make a difference
zgromadzić
start learning
bring together
poruszyć (jakąś kwestię)
start learning
bring up
spowodować, doprowadzić do
start learning
bring about
pogłębiać przepaść międz bogatymi i biednymi ludźmi
start learning
widen the gap between rich and poor people
obrzydliwy
start learning
really gross
naprawdę super
start learning
really cool
proszę rozważyć wysyłanie
start learning
please consider sending
z powodu korupcji
start learning
due to corruption
głęboko niepokojące
start learning
deeply disturbing

You must sign in to write a comment