Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60

4.8  2    10 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
łapać, jechać (pociągiem)
Łapię metro na stacji, która znajduje się blisko mojego domu. Jaką linię metra łapiesz, żeby dojechać na uniwersytet?
start learning
coger
W Ameryce Południowej czasownik coger ma bardzo wulgarne znaczenie
Cojo el metro en la estación que está cerca de mi casa. ¿Qué línea de metro coges para ir a la universidad?
wysiadać
Żeby iść do lekarza, wysiadam na czwartym przystanku. Na którym przystanku wysiadasz, żeby iść do pracy?
start learning
bajar
Para ir al médico bajo en la cuarta parada. ¿En qué parada bajas para ir al trabajo?
wsiadać
Wsiadam do autobusu na przystanku Cantoblanco. Jak się nazywa przystanek, gdzie wsiadasz do autobusu?
start learning
subir
Subo al autobús en la parada de Cantoblanco. ¿Cómo se llama la parada donde subes al autobús?
przystanek
Wysiadam na czwartym przystanku. Ile przystanków jest do twojego domu?
start learning
la parada
Bajo en la cuarta parada. ¿Cuántas paradas hay hasta tu casa?
czekać
Codziennie czekam pół godziny na przystanku autobusowym. Czy rano czekasz dużo czasu na przystanku?
start learning
esperar
Todos los días espero media hora en la parada del autobús. ¿Por la mañana esperas mucho tiempo en la parada?
droga
Droga jest łatwa: idziesz cały czas prosto aż do końca. Jaka jest droga do supermarketu?
start learning
el camino
El camino es fácil: sigues todo recto hasta el final. ¿Cuál es el camino para ir al supermercado?
w kierunku
W którym kierunku idziemy: Chamartín czy Atocha? Jedziesz trzy stacje niebieską linią w kierunku Pacífico.
start learning
en dirección
¿En qué dirección vamos: Chamartín o Atocha? Vas tres estaciones con la línea azul en dirección Pacífico.
przesiadać się
Żeby dojechać na lotnisko, jadę prosto czy się przesiadam? Wysiadasz na Sol i przesiadasz się w linię nr 1.
start learning
hacer transbordo
¿Para ir al aeropuerto voy directo o hago transbordo? Bajas en Sol y haces transbordo a la línea 1.
zmieniać, przesiadać się
Jedziesz do Avenida de América i przesiadasz się w linię nr 6. Przepraszam, na jakiej stacji się przesiadam, żeby dojechać do Muzeum Prado?
start learning
cambiar
Vas hasta Avenida de América y cambias a la línea 6. Perdona, ¿en qué estación cambio para ir al Museo del Prado?
sprawdzać rozkład jazdy
Juan sprawdza rozkład jazdy autobusu na przystanku. Czy sprawdzasz rozkład jazdy autobusu także przez internet?
start learning
mirar el horario
Juan mira el horario del autobús en la parada. ¿Miras el horario del autobús también en Internet?

The course also includes the following sets of flashcards:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

You must sign in to write a comment