dzial 4 cz 2

 0    59 flashcards    laurabajbus
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zajęcia pozalekcyjne/kółko zainteresowań
start learning
after-school activities / club
uczęszczać
start learning
attend
rozpoczynać szkołę
start learning
begin school
przerwa (na lunch)
start learning
(lunch) break
konkurs, olimpiada
start learning
competition
obowiązkowy
Kurs był obowiązkowy, więc John musiał się na niego zapisać.
start learning
compulsory
The course was compulsory, so John had to take it.
skupić się
start learning
concentrate
przeszkadzać
start learning
disturb
zajęcia dodatkowe
start learning
extra activities
uroczystość rozdania świadectw
start learning
graduation ceremony
nieobowiązkowy
start learning
optional
wywiadówka
start learning
parent-teacher meeting
wycieczka objazdowa
start learning
school trip
mundurek szkolny
start learning
school uniform
wakacje/ferie
start learning
summer/winter holiday
plan lekcji
start learning
timetable
lektury szkolne
start learning
set books
semestr
start learning
term
(mało) ambitny
start learning
(un) ambitious
przeciętny
start learning
average
kreatywny
start learning
creative
wymagający
Moja praca jest bardzo wymagająca. Muszę pracować 60 godzin w tygodniu, by ze wszystkim nadążyć.
start learning
demanding
My job is very demanding, I have to work 60-hour weeks to get everything done.
spokojny, wyluzowany
start learning
easy-going
doskonały
Oferują doskonałe usługi.
start learning
excellent
They offer excellent services.
(nie)sprawiedliwy
start learning
(un) fair
uzdolniony
start learning
gifted
pracowity
start learning
hard-working
(nie)pomocny
start learning
(Un) helpful
(nie)uczciwy
start learning
(dis) honest
leniwy
Nie powiedziałbym, że Anglicy są leniwi, ale nigdy nie widziałem, żeby któryś gdzieś biegł.
start learning
lazy
I wouldn't say that English people are lazy, but I've never seen one run anywhere.
(nie)cierpliwy
start learning
(un) patient
(nie)punktualny
start learning
(un) punctual
szanowany
start learning
respected
pełen szacunku(lekceważący)
start learning
(dis)respectful
surowy
start learning
strict
(nie)tolerancyjny
start learning
(in) tolerant
wyrozumiały
start learning
understanding
dziwny
start learning
weird
byc nieobecnym w szkole
start learning
be absent from school
być dobrym/kiepskim z czegoś
start learning
be good / bad at sth
mieć (prawdziwe) kłopoty, być w tarapatacha
start learning
be in (real) trouble,
spóźnić sie do szkoły
start learning
be late for school
być dobrze przygotowanym
start learning
be well prepared
odpisywać pracę domową
start learning
copy homework
robić ćwiczenia/zadanie
start learning
do an exercises / a task
dobrze/źle poradzi sobie na teście
start learning
do well / badly in a test
starać się dać, z siebie wszystko
start learning
do your best
odrabiać pracę domową
start learning
do your homework
mieć zaległości (z czymś)
start learning
fall behind (with sth)
dostać się do szkoły średniej
start learning
get into secondary school
przygotowywać się
start learning
get ready
zrobić sobie przerwę
start learning
have/take a break
uczyć się na pamięć
start learning
learn by heart
rzucić szkołę
start learning
leave school
wyszukać coś
start learning
look sth up
zrobić błąd
start learning
make a mistake
Robić postępy
Chyba nie robię już postępów w angielskim.
start learning
make Progress
I guess I'm not making progress in English any more.
robić notatki
start learning
make/take notes
opuszczać lekcje
start learning
miss lessons

You must sign in to write a comment