dział 3 - 2

 0    51 flashcards    guest1600923
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przygotowywać się do egzaminu
start learning
prepare for an exam
powtarzać egzamin
start learning
retake an exam
przystępować do egzaminu
start learning
take an exam
dopasować się, dostosować się
start learning
fit in
wykonywać prezentację
start learning
give a presentation
stawiać ocene
start learning
give a mark/grade
absolwent
start learning
a graduate
kończyć (szkołę/ uniwersytet)
start learning
graduate from a (school / university)
dyrektor szkoły
start learning
head teacher
przedsiębiorczość
start learning
buisness studies
prześladowanie, znęcananie
start learning
bullying
kolezanka z klasy
start learning
classmate
koncentrować się
start learning
concentrate
przygotowywać projekt
start learning
do project work
przestać chodzić do szkoły/na kurs
start learning
drop out of school / a course
ściagać na egzaminie
start learning
cheat in an exam
zdać egzamin dobrze/ źle
start learning
do well/badly in an exam
egzamin wstępny
start learning
entrance exam
nie zdać egzaminu
start learning
fail an exam
egzamin próbny
start learning
mock exam
boisko, dziedziniec
start learning
playground
boisko sportowe
start learning
sports field
pokój nauczycielski
start learning
staff room
pokój nauczycielski
start learning
staffroom
nieobecność
start learning
absence
apel
start learning
assembly
uczęszczać (na kurs/do szkoły)
start learning
attend a (course / school)
obecność
start learning
attendance
być nieobecnym (na czymś)
start learning
be absent (from sth)
być obecnym
start learning
be present
znęcać się nad kimś
start learning
bully sb
studiować prawa człowieka i politykę
start learning
to study human rights and politics
używać substancji chemicznych
start learning
use chemical solutions
używać mikroskopów
start learning
use microscopes
używać specjalistycznego sprzętu
start learning
use special equipment
bufet, stołówka
start learning
cafeteria/canteen
sala komputerowa
start learning
computer room
siedzieć w ławce
start learning
sit at your desk
gabinet dyrektora
start learning
head teacher’s office
labolatorium
start learning
lab
szafka (w szkole, w szatni)
start learning
locker
przeprowadzać eksperymenty
start learning
carry out experiments
wykonywać ćwiczenia z gramatyki i słownictwa
start learning
do grammar and vocabulary exercises
badać owady pod mikroskopem
start learning
examine insects under the microscope
ciekawa lekcja
start learning
engaging lesson
praktyczna lekcja
start learning
practical lesson
przydatna lekcja
start learning
useful lesson
zapamiętywać daty
start learning
memorise dates
szkicować
start learning
sketch
rozwiązywać zadania
start learning
solve problems
języki obce
start learning
foreign languages

You must sign in to write a comment