dwudziestolecie miedzywojenne

 0    18 flashcards    adaj5
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Ważne wydarzenie i zjawiska, które ukształtowały charakter epoki
start learning
pierwsze dziesięciolecie charakteryzuje się optymizmem po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Natomiast lata 30 XXw cechuje niepokój wywołany wielkim kryzysem gospodarczym, rozwojem systemów totalitarnych i przeczuciem zbliżającej się wojnie
I koniec 1 wojny światowej
start learning
11 listopada 1918
początek II wojny światowej
start learning
1 września 1939
Nazwy epoki
start learning
Epokę nazywamy dwudziestoleciem międzywojennym lub międzywojniem, co nawiązuje do 1 i 2 wojny światowej, które wyznaczały czas trwania epoki
totalitaryzm (definicja)
start learning
to system polityczny, w którym całkowitą władzę sprawuje jedna partia. Kontroluje ona wszystkie dziedziny życia, nie dopuszcza żadnej zorganizowanej działalności opozycyjnej i używa przemocy
Abstrakcjonizm
start learning
jego podstawowym założeniem było przedstawienie świata nie takim, jakim jest, ale stworzenie nowej rzeczywistości, złożonej z różnorodnych kształtów i barwnych plam.
Wassly Kandinsky, Paul Kee, Piet Mondrian, Kazimierz Malewicz
Kubizm
start learning
Kubiści uważali, Że wszystkie przedmioty można sprowadzić do prostych Figur geometrycznych, stąd ich twórczości świat ukazywany jest za pomocą brył.
Pablo Picasso, Georges Braque
Surrealizm
start learning
surrealiści starali się odtworzyć swoich dziełach wizję senne i marzenia. Odrzucali racjonalną postawę wobec rzeczywistości
Salvador Dali, Max Ernst, Marcel Duchamp
Ekspresjonizm
start learning
Jego reprezentanci pokazywali swoich dziełach przeżycia i stany wewnętrzne. Podkreślali także obowiązki sztuki, mającej przewracać człowiekowi poczucie prawdziwej więzi z innymi ludźmi, naturą czy bogiem
Ernst Ludwig KIRŚNER, Emil Nolde, Oskar KOKOSZKA, Paul Kee
1 grupa poetycka to
start learning
Skamander
Skamandryci:
start learning
Grupa poetycka do której należał Kazimierz Wierzyński i Julian Tuwim. Skamandryci skupiali się w okół czasopism „Pro arte et Studio” i „Skamander” oraz w kręgu kaiwarni Pod Pikadorrm. Głównym trmatem była wiosna, radość życia i miłość
Przerzutnia poetycka
start learning
to rozbieżność między granicą wersu a granicą całości składniowej bądź znaczeniowej wersu, polegająca na przerzuceniu wyrazu lub kilku wyrazów do następnej linijki.
Prozaizm
start learning
użyty w utworze poetyckim wyraz pochodzący spoza języka artystycznego, typowy natomiast dla języka potocznego, urzędowego lub naukowego
Wiersz sylabiczny to rodzaj wiersza mający:
start learning
*jednakową liczbę sylab w wersach; *średniówkę, czyli stałą przerwę dzielącą wers na człony, w wersach dłuższych niż osiem sylab; *staly akcent padający na przedostatnią sylabę, występujący w końcowynm odcinku wersu.
Awangarda Krakowska:
start learning
grupa literacka działająca przy krakowskim czasopiśmie, Zwrotnica". Na czele ugrupowania stał Tadeusz Peiper, twórca manifestu, Miasto. Masa. Maszyna" w którym zaprezentował założenia nowej poezji -
opisywanie zdobyczy cywilizacji, postępu technicznego i posługiwanie się językiem metafor
Wiersz wolny
start learning
to rodzaj wiersza o swobodnej budowie rytmicznej. Nie ma w nim rymów, a liczba sylab w poszczególnych wersach jest różna. O układzie graficznym i logicznym podziale tekstu decyduje poeta.
Neologizmy poetyckie
start learning
to wyrazy utworzone specjalnie dla potrzeb języka literackiego. Nazywają elementy świata przedstawionego wykreowanego przez artystę. Najczęściej nie występują poza utworami, w których ich użyto
średniówka
start learning
stała przerwa dzieląca wers na człony, w wersach dłuższych niż osiem sylab

You must sign in to write a comment