Droga Polski do NATO

 0    16 flashcards    Mimisia
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Od czego rozpoczęła się droga Polski do NATO?
start learning
od wizyty ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli – 21 marzec 1990r.
Kiedy Polska oficjalnie wystąpiła z Układu Warszawskiego?
start learning
1 lipca 1991r. nastąpiło oficjalne rozwiązanie Układu o Wzajemnej Pomocy i Przyjaźni (Układu Warszawskiego)
Kiedy Polska otrzymała przyzwolenie ze strony NATO na staranie się o członkostwo?
start learning
podczas wizyty Sekretarza Generalnego NATO Manfreda Wornera w Polsce – 11/12 marca 1992r. (deklaracja o „otwartych drzwiach do NATO”)
Kiedy Polska wzięła po raz pierwszy udział w posiedzeniu NATO?
start learning
10 kwietnia 1992r. ministrowie obrony i szefowie sztabu Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej wzięli udział w posiedzeniu Komitetu Wojskowego NATO
Jaki był stosunek Lecha Wałęsy do przystąpienia Polski do NATO?
start learning
w oficjalnym liście prezydenta do Sekretarza Generalnego NATO (1 września 1993r.) Lech Wałęsa uznaje członkostwo w NATO za priorytet polskiej polityki zagranicznej
Czym był program Partnerstwo dla Pokoju?
start learning
był to program wspólnych ćwiczeń wojskowych, udziału w operacjach pokojowych i humanitarnych, w którym udział wzięły również państwa Europy Środkowej i Wschodniej (propozycja współpracy padłą na szczycie w Brukseli w styczniu 1994r.)
Kiedy Polska przyjęła indywidualny Program Partnerstwa?
start learning
w sierpniu 1994 roku, jako pierwsze państwo-członek
Czym było „Cooperative Bridge”?
start learning
były to pierwsze wspólne ćwiczenia wojskowe w Biedrusku pod Poznaniem, z udziałem 13 państw członkowskich i krajów partnerskich (12/16 wrzesień 1994r.)
Czym było „National Security Revitalisation Act”?
start learning
przyjęta w lutym 1995r. uchwała Kongresu USA akceptująca rozszerzenie NATO o Polskę, Czechy, Słowację i Węgry
Kiedy oficjalnie zaproszono Polskę do rozpoczęcia dialogu indywidualnego?
start learning
zaproszeni wystosowano 29 stycznia i przyjęto 8 lutego 1996r.
Kiedy rozpoczęto rozmowy akcesyjne?
start learning
16 września 1997r.
W jaki sposób wyrażono wolę przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego?
start learning
w oficjalnym liście ministra spraw zagranicznych Bronisława Geremka do Sekretarza Generalnego NATO
Formalne zaproszenie do przystąpienia do NATO:
start learning
wystosował Sekretarz Generalny NATO Javier Solana 29 stycznia 1999r.
Kiedy Polska ratyfikowała Traktat Północnoatlantycki?
start learning
Sejm ratyfikował Traktat 17 lutego 1999r., ustawa została podpisana przez prezydenta 18 lutego, a weszła w życie w dniu publikacji 19 lutego
Kiedy prezydent podpisał akt przystąpienia Polski do NATO?
start learning
26 lutego 1999r., po kontrasygnacie premiera
Co wydarzyło się 12 marca 1999r.?
start learning
zakończyła się droga Polski do NATO – Bronisław Geremek przekazał Madelaine Albright (amerykańska sekretarz stanu) akt przystąpienia Polski do NATO i tym samym Rzeczpospolita stała się formalnie członkiem traktatu

You must sign in to write a comment