doktr- nauczanie kościołą

 0    14 flashcards    sosinskaaleksandra
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Prius IX- dzieło
start learning
Quanta cura, ultrakonserwatywne dzieło, prokościół, za używaniem siły przez kościół, potępienie innych religii
Leon XII- powrót do myśli...
start learning
Tomasza z Akwinu (NEOTOMIZM)
Neotomizm- od kogo pochodzi + założenia (3)
start learning
1. godność osoby ludzkiej 2. solidaryzm 3. wspólnotowość
Leon XIII- dzieło
start learning
encyklika Rerum Novarum
encyklika Rerum Novarum- twórca + założenia
start learning
1. socjalizm jako fałszywe rozwiązanie kwestii robotniczej 2. solidaryzm społeczny 3. naturalne prawo posiadania dóbr materialn. na własność 4. sprawiedliwość rozdzielcza 5. państwo nie wkracza w sferę prywatną
sprawiedliwość rozdzielcza
start learning
(rerum novarum) państwo chroni wszystkie klasy ale najbardziej najsłabsze- biednych. 1. zakaz pracy dzieci i ograniczenie kobiet 2. godne wynagrodzenie 3. prawo do wypoczynku
Pius XI
start learning
Qudragesimo Anno- 1. własność jako funkcja społeczna 2. zasada pomocniczości 3. opozycja do socjalizmu i liberalizmu
Jan XXIII
start learning
Mater et Magistra, Pacem in terries
Mater et Magistra, Pacem in terries- założenia
start learning
1. dostosowanie kościoła do nowych warunków i wyzwań, 2. pluralizm światopoglądowy 3. dobro wspólne 4. kwestie: dóbr człowieka, stosunków międzynar., sprawiedl w gosp
Paweł VI
start learning
Populorum Progressio- wzajemna solidarność w stosunkach międzynarodowych
Jan Paweł II
start learning
Laborem excedens, Solicitudo rei socialis, centesimus annus
Laborem excedens, Solicitudo rei socialis, centesimus annus - treść
start learning
1. znaczenie godności ludzkiej, 2. krytyka konsumpcjonizmu 3. szczególna rola pracy 4. poszanowanie przyrody 5. nakłanianie do dialogu 6. pozytywny stosunek do demokracji
Benedykt XVI
start learning
Caritas in veritate
Caritas in veritate- treść
start learning
1. bardziej konserwatywny 2. próba dostosownaia kościoła do kryzysu i globalizacji

You must sign in to write a comment