dod lekcje

 0    85 flashcards    aleksandermy
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

zachować się
start learning
behave

journey

jeslous

to share

different

develop

nowadays

an unusual


advertising

invention

immediately
However

shore

tied up

to register

souvenir


rozczarowujący
start learning
disappointing

dogadywać się
start learning
get on

przejmowac sie
start learning
worny

reason


aktywność
start learning
activity

member

rodzina goszcząca
start learning
host family

enjoy

recipe

być przyzwyczajonym do
start learning
be used to

improve

wystarczający
start learning
sufficient, enough

adventages

wydawać się
start learning
to appear/ seem

zgłosić się
start learning
apply for

oczekiwać/spodziewać się
start learning
expect

składać się
start learning
consist

porównanie
start learning
comparison

Cities

przeciętny
start learning
average

common

cab

opłacalny
start learning
profitable

huge

effort

suddenly

pojawić się
start learning
appear

przestraszyć
start learning
frighten


engine

podczas kiedy
start learning
meanwhile

blisko/zamykać
start learning
closer

rather

włączyć się
start learning
break intro

quiet

turned around

tasks

jak na przykład
start learning
such as

krzyżówka
start learning
crossword


wyprawa/rejs
start learning
voyage

lift

tlumaczyć
start learning
explain

abroad

przedmieścia
start learning
suburbs

expect

zanieczyszczenia
start learning
pollution

ruch uliczny
start learning
traffic

nightmare

criticism

powtarzać
start learning
revising

gwarantować
start learning
guarantee

twierdzić
start learning
claim

announce

1. an award 2. a prize

received

niesamowity
start learning
incredible

exhibition

vote

klasa wyzsza
start learning
high society

znaleźć rozwiązanie
start learning
solving

szczegóły
start learning
details

a tip


You must sign in to write a comment