do rozmowy

 0    119 flashcards    agataponitka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
aktualny rezultat
start learning
actual result
Spodziewany wynik
start learning
expected result
anomalia, wada
start learning
anomaly, defect
autoryzacja
start learning
autorization
kod automatyzacji
start learning
automation code
dyspozycyjność
start learning
availability
zachowanie
start learning
behavior
najlepsze praktyki
start learning
best practise
wartość graniczna
start learning
boundary value
pokrycie wartości granicznej
start learning
boundary value coverage
analiza
start learning
analysis
przyczyna, powód
start learning
cause, reason
efekt
start learning
effect
Pokrycie kodu
start learning
code coverage
zakres decyzji
start learning
decision coverage
pokrycie stanu
start learning
condition coverage
pokrycie ścieżki
start learning
path coverage
pokrycie kosztów
start learning
statment coverage
zgodność
start learning
compatibility
złożoność
start learning
complexity
składnik
start learning
component
testowanie integracji komponentów
start learning
component integration testing
zawierać
start learning
to contain
zamiast
start learning
instead of
rozważać
start learning
to consider (doing)
natychmiast
start learning
straightaway
dokładny
start learning
exact
testowanie komponentów
start learning
component testing
konfiguracja
start learning
configuration
karta kontrolna
start learning
control chart
płynąć
start learning
flow
narzędzie
start learning
tool
przepływ danych
start learning
data flow
debugowanie
start learning
debugging
decyzja
start learning
decision
wada
start learning
defect
raport o wadzie
start learning
defect report
efektywność
start learning
efisiency
środowisko
start learning
environment
błąd
start learning
error
Kryteria
start learning
criteria
przykład
start learning
example
test oparty na doświadczeniu
start learning
experience-base test
ocena niedostateczna
start learning
fail
brak
start learning
failure
kontynuować
start learning
to go on
stawka
start learning
rate
Zapora
start learning
firewall
testy funkcjonalności
start learning
functional testing
hardwere
start learning
hardwere
incydent
start learning
incident
Dane wejściowe
start learning
input data
wartość wejściowa
start learning
input value
wartość
start learning
value
testy integracyjne
start learning
integration testing
interfejs
start learning
interface testing
malware
start learning
malware
narzędzie open source
start learning
open-source tool
Wyjścia
start learning
outputs
ocena dostateczna
start learning
pass
ścieżka
start learning
path
szczytowe obciążenia
start learning
peak load
test wydajności
start learning
performance testing
wskaźnik wydajności
start learning
performance indicator
wejście
start learning
entry
skuteczność działania
start learning
performence efficienty
pokerowe planowanie
start learning
poker planing
warunki
start learning
preconditions
priorytet
start learning
priority
warunki
start learning
preconditions
priorytet
start learning
priority
problem
start learning
problem
praca
start learning
a job
proces
start learning
process
część
start learning
part
poprawa procesu
start learning
process improvment
produkt
start learning
product
projekt
start learning
project
retrospektywa projektu
start learning
project retrospective
ryzyko projektowe
start learning
project risk
protokół
start learning
protocol
kwalifikacje
start learning
qualification
jakość
start learning
quality
zapewnienie jakości
start learning
quality assurance
kontrola jakości
start learning
quality control
losowy teztimg
start learning
random teztimg
regresja
start learning
regression
personel
start learning
staff
pracodawca
start learning
an employer
pensja
start learning
a salary
miejsce pracy
start learning
a workplace
pracownik
start learning
a worker
Informacje o wydaniu
start learning
release notes
niezawodność
start learning
reliability
wymóg
start learning
requirement
żądanie
start learning
request
wynik
start learning
result
recenzja
start learning
review
poziom ryzyka
start learning
risk kevel
przyczyna / powód
start learning
cause
przyczyny
start learning
root causes
bezpieczny
start learning
safety
scenariusz
start learning
script
ochrona
start learning
security
zapewniać
start learning
to assure
wymagać
start learning
to demand
cel
start learning
a target
sesja
start learning
session
symulacja
start learning
simulation
Test dymu
start learning
smoke test
programista softwere
start learning
softwere developer
rozwój oprogramowania
start learning
softwere development
pozycja w spisie
start learning
item
dojsc do porozumienia
start learning
reach an agreement
podejście
start learning
approach
wysiłek
start learning
effort
przyznać
start learning
to admit
chociaż
start learning
although
uniknąć
start learning
avoid

You must sign in to write a comment