English Polish Dictionary

English - język polski

neglect in Polish:

1. zaniedbać zaniedbać


zaniedbać obowiązków
Nie mogę zaniedbać tej sprawy.

Polish word "neglect"(zaniedbać) occurs in sets:

Korepetycje 12, czasowniki To-Infinitive 2
Vocabulary Bank-Family &Social Life
family and social life
czasowniki +ing oraz to
27 I: Victor is unemployed

2. zaniedbanie


Zaniedbanie jest przyczyną zniszczenia.
Musimy nadrobić nasze zaniedbanie.

Polish word "neglect"(zaniedbanie) occurs in sets:

Użycie To-infinitive --> zawsze po tych czasownika...
unit 4 cz 1 i cz. 2
ENGLISH VERBS
geografia na odwrót
Preply 2 2020

3. zaniedbywać


np zaniedbywać rodzinę, obowiązki, dom
To głupie z twojej strony zaniedbywać swoje studia.

Polish word "neglect"(zaniedbywać) occurs in sets:

SŁOWNICTWO 22 (MARZEC 2013)
Family & relationships
fajowe słówka
gdzie mieszkasz

4. zlekceważyćPolish word "neglect"(zlekceważyć) occurs in sets:

Matura Explorer Module 7

5. zaniedbany


Cały obszar został zaniedbany i potrzebuje odbudowy
Mały pies był zaniedbany i głodny.

Polish word "neglect"(zaniedbany) occurs in sets:

San - angielski part 1