English Polish Dictionary

English - język polski

approve in Polish:

1. zatwierdzaćPolish word "approve"(zatwierdzać) occurs in sets:

emergency managmebt mass events
What Can the Bibel teach us
kartkówka nr 1 semestr 5
emergency management
kolos ze słówek

2. pochwalaćPolish word "approve"(pochwalać) occurs in sets:

Kartkówka nr 2 (otoczenie, czasowniki, inne słowa)
Personality, emotions, attitude
Słówka celebrity/verbs Unit 2
task 1 and 2 quiz
słowotwórstwo cz. 1 (1-40)

3. akceptować


zaakceptować ugodę
ciężko zaakceptować tę sytuację

Polish word "approve"(akceptować) occurs in sets:

Nicholas Nickleby module 7E
Cambridge First certyficate
Unit 1 Listening SB p. 12
rozdział pierwszy

4. aprobowaćPolish word "approve"(aprobować) occurs in sets:

2000 słówek - litera "a"
popularne slowka (A)
Actions Czynności
Słownik ISEL - A

5. popierać


Powinniśmy ich popierać.
popierać kogoś w czymś

Polish word "approve"(popierać) occurs in sets:

Zębala - PRZYIMKI - prepositions
Slowka dzial 1
Różne słówka

6. zgadzać się


zgadzać się z kimś
zgadzać się z kimś, np. w tym punkcie zgadzam się z Panem

7. aprobować cośPolish word "approve"(aprobować coś) occurs in sets:

angielski czlowiek
daria ang 47