English Polish Dictionary

English - język polski

absence in Polish:

1. nieobecność


Wiele się wydarzyło pod moją nieobecność.
(Jak wytłumaczysz swoją piątą w tym semestrze nieobecność?)
Przepraszam za wczorajszą nieobecność.
•podczas jej nieobecności •nieobecność w pracy •urlop •w przypadku braku kamienia •brak jakiejkolwiek kobiety •rzuciła się w oczy przez jej nieobecność •cały okres nieobecności •nieobecność sprawia, że serce bije szybciej
Jego wczorajsza nieobecność spowodowana była przeziębieniem.
Nie mów takich rzeczy pod jej nieobecność.
Pozwolić studentom na nieobecność.

Polish word "absence"(nieobecność) occurs in sets:

3000 najczęściej używanych słów w języku angielskim
1. What are you doing at work?
subjects, school objects, going to/leaving school/...
emboldened wild Animals part of 7
for mam - słownictwo księgowe

2. brak


brak odpowiedzialności
Niestety, ta sytuacja jest typowa dla Polski gdzie wiele rodzin musi żyć razem z braku mieszkań.
Brak snu może mieć potężny negatywny wpływ na wyniki studentów.
Ponieważ w mieście dotkliwie odczuwa się brak wody, musimy czasami obejść się bez kąpieli.
Jemu chyba brak piątej klepki.
Nie brak optymistycznych głosów, mówiących o poprawie stanu gospodarki.
Brak harmonii kolorystycznej wyróżnia ten obraz.
Snom brak przede wszystkim konsekwencji.
Na posiedzeniu zarządu, na którym brak jest quorum, można poddać pod głosowanie wyłącznie uchwałę odnośnie zwołania kolejnego posiedzenia.
brak nam przestrzeni / miejsca 2. z braku laku, z braku czegoś lepszego, w zastępstwie czegoś
Nie podobała mi się rutyna i brak szans na awans.
Ktoś mógłby twierdzić, że takie przekonania świadczą jedynie o braku wykształcenia
Nie możemy zacząć eksperymentu z braku ważnych substancji.
W rzeczywistości czerń to nie kolor, tylko brak koloru.
Przez brak współpracy z jego strony nasz plan poniósł klęskę.

Polish word "absence"(brak) occurs in sets:

Vocabulary- prawo
Moja pierwsza lekcja

3. nieobecny


Fred był nieobecny w szkole.
Jest nieobecny z powodu choroby.
nieobecny w pracy
On zachowuje się jakby był zawsze nieobecny.
Pan Huber jest nieobecny do 25 kwietnia.
Jak często jesteś nieobecny na lekcjach lub w pracy z powodu złego stanu zdrowia.
Przez jakiś czas muszę być nieobecny w szkole.
Miał nieobecny wyraz twarzy.
Dziękuję za wizytę i bardzo przepraszam, że byłem nieobecny.
Czy ktoś jest dzisiaj nieobecny?
Będę jutro nieobecny.
Tom jest nieobecny.