diagnostyka zmian miednicy

 0    290 flashcards    magdalenamieli
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tętnica krezkowa dolna
start learning
inferior mesenteric artery
diagnostyka obrazowa jąder
start learning
scrotal imaging
worek mosznowy
start learning
scrotum
badania obrazowe
start learning
imaging
badanie ultrasonograficzne moszny
start learning
scrotal ultrasound
nowotwory złośliwe jąder
start learning
malignant testicular cancer
zmiany wewnątrzjądrowe / zewnątrzjądrowe
start learning
intratesticular / extratesticular lesions
magnetyczny rezonans jądrowy
start learning
nuclear magnetic resonance
przepuklina moszny
start learning
scrotal hernia
moczowody
start learning
ureters
jądra
start learning
testicles
nadjądrza
start learning
epididymis
powrózki nasienne
start learning
spermatic cords
unaczynnienie tętnicze
start learning
arterial vascularity
odpływ żylny
start learning
venous outflow
fala wstecznego przepływu
start learning
venous reflux
miąższ jądra
start learning
testicular parenchyma
drożność nasieniowodów
start learning
patency of deferent ducts
przezskórna ultrasonografia
start learning
percutaneous ultrasound
wodniak
start learning
hydrocele
zapalenie jąder i nadjądrzy
start learning
epididymis-orchitis
brak jądra w mosznie
start learning
anorchism
skręt szypuły jądra
start learning
testicular torsion
uraz moszny
start learning
scrotal injury
obecność krwi w nasieniu
start learning
hematospermia
przepuchlina mosznowa
start learning
scrotal hernia
przepuklina pachwinowa
start learning
inguinal hernia
zaotrzewnowy
start learning
retroperitoneal
żylaki powrózka nasiennego
start learning
varicocele
klasyczna ultrasonografia w prezentacji B
start learning
conventional B-mode ultrasonography
unaczynienie
start learning
vascularity
wielofazowe badanie MR w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej, z unieruchomieniem moszny i prącia
start learning
multiphase MRI in the coronal and transverse plane with immobilisation of penis and scrotum
dno miednicy
start learning
pelvic floor
patologiczna komunikacja jamy otrzewnej z moszną
start learning
pathological shunting between the peritoneum and scrotum
obniżenie wartości nasienia
start learning
impaired sperm quality
wrodzony vs. nabyty
start learning
congenital vs. acquired
zaburzenia układu moczowo-płciowego
start learning
urogenital disorders
nieprawidłowości
start learning
abnormalities
schorzenie
start learning
pathology, condition
gradacja, stopień I
start learning
grading system, grade I
Stopień I oznacza możliwość wymacania żylaków w próbie Valsalvy
start learning
Grade I refers to varicocele that is palpable with Valsalve manoeuvre
pionizacja pacjenta
start learning
upright position
splot wiciowaty
start learning
pampiniform plexus
pachwina, krocze
start learning
groin, inguinal region
parcie
start learning
Valsalva maneuver
kanaliki nasienne
start learning
seminiferous tubules
komórki śródmiąższowe Leydiga
start learning
interstitial cells of Leydig
przeoczone wnętrostwo
start learning
undiagnosed cryptorchidism (absence of one or both testes from the scrotum)
przebyty skręt jądra
start learning
history of testicular torsion
obustronna hipotrofia
start learning
bilateral hypotrophy
Zespół Klinefeltera
start learning
Klinefelter syndrome
zapalenie jąder (świnka)
start learning
orchitis (mumps)
azoospermia
start learning
azoospermia
przewód wytryskowy
start learning
ejaculatory duct
nasieniowód
start learning
vas deferens, sperm duct
częstość występowania
start learning
incidence
niedrożne nadjądrze
start learning
obstructed epididymis, epididymal obstruction
mukowiscydoza
start learning
cystic fibrosis
mikrozwapnienia jąder
start learning
testicular mikrolithiasis
zwapnienia rozsiane
start learning
diffuse calcifications
hiperechogenny
start learning
hiperechoic
cień akustyczny
start learning
acoustic shadow
zapalenie jąder
start learning
orchitis
zapalenie nadjądrzy
start learning
epididymitis
obrzęk zawartości moszny
start learning
scrotal edema
tkliwość
start learning
tenderness
stłuczenie
start learning
contusion
przerwanie ciągłości osłonki białawej
start learning
ruptured tunica albuginea
pęknięcie jądra
start learning
testicular rupture
rozkawałkowanie jądra
start learning
testicular fragmentation
przemieszczenie jądra
start learning
dislocation
ropień
start learning
abscess
urazy na skutek oderwania (awulsyjne)
start learning
avulsive
rany kłute
start learning
stabs
usunięcie wodniaka jądra
start learning
hydrocelectomy
wywołanie objawu prehna
start learning
inducing Prehn's sign
artefakt
start learning
artefact
nasieniak
start learning
seminoma
wnęka nerki
start learning
renal hilum
prawidłowe jądro jest homogenne o ziarnistej echostrukturze
start learning
a normal testicle is homogeneous with granular echotexture
izoechogeniczny
start learning
isoechoic
lito-torbielowaty
start learning
solid-cystic
brzusznie
start learning
ventrally
tętnica krezkowa dolna
start learning
inferior mesenteric artery
obrazy T2 zależne z kontrastem
start learning
T2 weighted contrast enhanced images
nienasieniak
start learning
nonseminoma
guzek
start learning
nodule
miednica mniejsza
start learning
small pelvis
rozrostowa natura ogniska
start learning
proliferative nature of the focus
indeks unaczynnienia
start learning
vascularization index
ocena stopnia zaawansowania choroby
start learning
tumor staging
TK jamy brzusznej
start learning
CT of the abdomen
ocena markerów nowotworowych (AFP, beta-hCG oraz LDH
start learning
assessment of tumor markers (AFP, beta-hCG and LDH
niskodawkowa TK klatki piersiowej (LDCT)
start learning
low dose chest CT (LDCT)
ocena rozległości nowotworu
start learning
tumor staging
badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem środka kontrastującego
start learning
contrast enhancement ultrasound
ultrasonograficzne środki kontrastowe
start learning
ultrasound contrast medium (US CM)
akwizycja danych
start learning
data acquisition
spodziectwo
start learning
hypospadias
wierzchniactwo
start learning
epispadias
stulejka
start learning
phimosis
stulejka wrodzona
start learning
congenital phimosis
stulejka pozapalna
start learning
postinflammatory phimosis
zapalenie żołędzi
start learning
balanitis
zapalenie napletka
start learning
posthitis
zarostowe zapalenie błony wewnętrznej tętniczek (rozplemowe z. b. w. tętniczek)
start learning
obliterative endarteriolitis (proliferative endarteriolitis)
objaw pierwotny
start learning
primary lesion
stwardnienie pierwotne
start learning
initial sclerosis
wrzód twardy
start learning
chancre (hard chancre)
condyloma latum
start learning
kłykcina płaska
rzeżączka
start learning
gonorrhea
ziarniniak weneryczny pachwin
start learning
lymphogranuloma venerum
wrzód miękki
start learning
chancroid (soft chancre)
ziarniniak pachwinowy
start learning
granuloma inguinale
opryszczka narządów płciowych
start learning
genital herpes simplex
kłykcina kończysta
start learning
condyloma acuminatum
nowotworzenie śródnabłonkowe na prąciu
start learning
penile intraepithelial neoplasia
rak płaskonabłonkowy prącia
start learning
squamous cell carcinoma of the penis
rak (płaskonabłonkowy) brodawkowaty prącia
start learning
verrucous (squamous cell) carcinoma of the penis
słoniowacizna moszny
start learning
elephantiasis of the scrotum
rak płaskonabłonkowy skóry moszny
start learning
squamous cell carcinoma of the scrotum
zanik jądra
start learning
testicular atrophy
wnętrostwo
start learning
cryptorchidism
wodniak jądra (obecność nadmiernej ilości płynu w osłonce pochwowej)
start learning
hydrocele
krwiak jądra (obecność krwi w osłonce pochwowej)
start learning
hematocele
skręt powrózka nasiennego
start learning
torsion of the spermatic cord
zawał krwotoczny jądra
start learning
hemorrhagic infarct of the testis
torbiel limfatyczna jądra (obecność chłonki w osłonce pochwowej)
start learning
chylocele
torbiel nasienna jądra lub najądrza
start learning
spermatocele
żylaki splotu wiciowatego (żylaki powrózka nasiennego)
start learning
varicocele (varicocele of the pampiniform plexus)
zapalenie najądrza
start learning
epididymitis
ropne zapalenie najądrza
start learning
purulent epididymitis
z tworzeniem ropni
start learning
with the formation of abscesses
gruźlicze zapalenie najądrza
start learning
tuberculous epididymitis
zapalenie jądra
start learning
orchitis
ropne zapalenie jądra
start learning
purulent orchitis
zapalenie jądra w przebiegu świnki
start learning
mumps orchitis
ziarniniakowe zapalenie jądra („nieswoiste" ziarniniakowi zapalenie jądra)
start learning
granulomatous orchitis (idiopathic granulomatous orchitis, "non-specific" g. o.)
gruźlicze zapalenie jądra
start learning
tuberculous orchitis
kiłowe zapalenie jądra
start learning
syphilitic orchitis
kilak jądra
start learning
gumma of the testis
guzy germinalne jądra (nowotwory z komórek rozrodczych)
start learning
germ cell tumors of the testis
nowotwór terminalny przedinwazyjny (śródkanalikowe nowotworzeni z komórek rozrodczych)
start learning
germ cell neoplasia in situ (intratubular germ cell neoplasia)
nasieniak
start learning
seminoma
rak zarodkowy
start learning
embryonal carcinoma
guz zatoki endodermalnej (guz pęcherzyka żółtkowego)
start learning
yolk sac tumor
nabłoniak kosmówkowy (kosmówczak)
start learning
choriocarcinoma
potworniak, typ popokwitaniowy
start learning
teratoma, postpubertal-type
potworniak z somatycznym nowotworem złośliwym
start learning
teratoma with somatic-type malignancy
potworniak, typ przedpokwitaniowy
start learning
teratoma, prepubertal-type
torbiel skórzasta
start learning
dermoid cyst
mieszany guz germinalny
start learning
mixed germ cell tumor
polyembryoma
start learning
wielozarodkowiak
guz spermatocytowy
start learning
spermatocytic tumor
guzy sznurów płciowych i zrębu gonad
start learning
sex cord-stromal tumors
guz z komórek śródmiąższowych jądra (guz z komórek Leydiga)
start learning
Leydig cell tumor
guz z komórek podporowych jądra (guz z komórek Sertoliego)
start learning
Sertoli cell tumor
błoniak ziarnisty (ziarniszczak)
start learning
granulosa cell tumor
rozrodczak zarodkowy
start learning
gonadoblastoma
chłoniak jądra
start learning
lymphoma of the testis
guz gruczolakowaty
start learning
adenomatoid tumor
zapalenie gruczołu krokowego
start learning
prostatitis
ostre (bakteryjne) z. g. k.
start learning
acute (bacterial) prostatitis
przewlekłe z. g. krokowego
start learning
chronic prostatitis
gruźlicze z. g. krokowego
start learning
tuberculous prostatitis
ziarniniakowe z. g. k. („nieswoiste" z. z. g. k.)
start learning
granulomatous prostatitis ("non-specific" g. prostatitis)
rozrost guzkowy gruczołu krokowego (rozrost łagodny g. k.)
start learning
benign prostatic hyperplasia (nodular prostatic hyperplasia)
nowotworzenie śródnabłonkowe w gruczole krokowym
start learning
prostatic intraepithelial neoplasia
rak gruczołu krokowego
start learning
carcinoma of the prostate
gruczolakorak zrazikowy gruczołu krokowego
start learning
acinar adenocarcinoma of the prostate
wewnętrzne narządy płciowe męskie
start learning
internal male genitalia
jądro
start learning
testis (orchis)
najądrze
start learning
epididymis
przyjądrze
start learning
paradidymis
nasieniowód
start learning
ductus deferens
pęcherzyk nasienny
start learning
seminal vesicle
powrózek nasienny
start learning
spermatic cord
zstępowanie jądra
start learning
descent of testis
więzadło płciowo-pachwinowe
start learning
genito-inguinal ligament
gruczoł krokowy (stercz)
start learning
prostate
gruczoł opuszkowo-cewkowy
start learning
bulbo-urethral gland
mięsień dźwigacz jądra
start learning
cremaster muscle
osłonki powrózka nasiennego
start learning
tunicae funiculi spermatici
powięź nasienna zewnętrzna
start learning
external spermatic fascia
powięź mięśnia dźwigacza jądra
start learning
cremasteric fascia
powięź nasienna wewnętrzna (osłonka pochwowa wspólna)
start learning
internal spermatic fascia
szczątek wyrostka pochwowego
start learning
vestige of vaginal process
koniec górny jądra
start learning
superior end of testis
koniec dolny jądra
start learning
inferior end of testis
powierzchnia boczna jądra
start learning
lateral surface of testis
powierzchnia przyśrodkowa
start learning
medial surface of testis
brzeg przedni jądra
start learning
anterior border of testis
brzeg tylny jądra
start learning
posterior border of testis
osłonka pochwowa jądra
start learning
tunica vaginalis of testis
błona biaława jądra
start learning
tunica albuginea of testis
śródjądrze
start learning
mediastinum testis
przegródki jądra
start learning
septa of testis
płaciki jądra
start learning
lobules of testis
miąższ jądra
start learning
parenchyma of testis
kanaliki nasienne kręte jądra
start learning
convoluted seminiferous tubules of testis
kanaliki nasienne proste
start learning
straight seminiferous tubules of testis
sieć jądra
start learning
rete testis
przewodziki odprowadzające jądra
start learning
efferent ductules of testis
jądrowód
start learning
gubernaculum testis
blaszka ścienna osłonki pochwowej jądra
start learning
parietal layer of tunica vaginalis testis
blaszka trzewna osłonki pochwowej jądra
start learning
visceral layer of tunica vaginalis testis
więzadło górne najądrza
start learning
superior ligament of epididymis
więzadło dolne najądrza
start learning
inferior ligament of epididymis
zatoka najądrza
start learning
sinus of epididymis
głowa najądrza
start learning
head of epididymis
trzon najądrza
start learning
body of epididymis
ogon najądrza
start learning
tail of epididymis
płaciki najądrza (stożki najądrza)
start learning
lobules (cones) of epididymis
przewód najądrza
start learning
duct of epididymis
przewodziki zbaczające najądrza
start learning
aberrant ductules of epididymis
przewodzik zbaczający górny najądrza
start learning
ductulus aberrans superior of epididymis
przewodzik zbaczający dolny najądrza
start learning
ductulus aberrans inferior of epididymis
przyczepek jądra
start learning
appendix testis
przyczepek najądrza
start learning
appendix epididymis
bańka nasieniowodu
start learning
ampulla of ductus deferens
uchyłki bańki nasieniowodu
start learning
diverticula of ampulla of ductus deferens
błona zewnętrzna nasieniowodu
start learning
tunica adventitia of ductus deferens
błona mięśniowa nasieniowodu
start learning
tunica muscularis of ductus deferens
błona śluzowa nasieniowodu
start learning
tunica mucosa of ductus deferens
przewód wytryskowy
start learning
ejaculatory duct
błona zewnętrzna pęcherzyka nasiennego
start learning
tunica adventitia of seminal vesicle
błona mięśniowa pęcherzyka nasiennego
start learning
tunica muscularis of seminal vesicle
błona śluzowa pęcherzyka nasiennego
start learning
tunica mucosa of seminal vesicle
przewód wydalający pęcherzyka nasiennego
start learning
excretory duct of seminal vesicle
podstawa stercza
start learning
base of prostate
wierzchołek stercza
start learning
apex of prostate
powierzchnia przednia stercza
start learning
anterior surface of prostate
powierzchnia tylna stercza
start learning
posterior surface of prostate
powierzchnia dolno-boczna stercza
start learning
inferolateral surface of prostate
płat (prawy/lewy) stercza
start learning
(right/left) lobe of prostate
węzina stercza
start learning
isthmus of prostate
płat środkowy stercza
start learning
middle lobe of prostate
torebka gruczołu krokowego
start learning
capsule of prostate
miąższ stercza
start learning
parenchyma of prostate
przewodziki stercza
start learning
prostatic ductules
istota mięśniowa stercza
start learning
substantia muscularis of prostate
mięsień łonowo-sterczowy
start learning
puboprostaticus muscle
przewód gruczołu opuszkowo-cewkowego
start learning
duct of bulbo-urethral gland
zewnętrzne narządy płciowe męskie
start learning
external male genitalia
prącie
start learning
penis
cewka moczowa męska
start learning
male urethra
moszna
start learning
scrotum
nasada prącia
start learning
root of penis
trzon prącia
start learning
body (shaft) of penis
odnoga prącia
start learning
crus of penis
grzbiet prącia
start learning
dorsum of penis
powierzchnia cewkowa prącia
start learning
urethral surface of penis
żołądź prącia
start learning
glans penis
korona żołędzi prącia
start learning
corona glandis penis
przegroda żołędzi prącia
start learning
septum glandis penis
szyjka żołędzi prącia
start learning
neck of glans penis
napletek prącia
start learning
prepuce (foreskin) of penis
wędzidełko napletka
start learning
frenulum of prepuce
szew prącia
start learning
raphe of penis
ciało jamiste prącia
start learning
corpus cavernosum of penis
ciało gąbczaste prącia
start learning
corpus spongiosum of penis
opuszka prącia
start learning
bulb of penis
błona biaława ciał jamistych prącia
start learning
tunica albuginea of corpora cavernosa of penis
błona biaława ciała gąbczastego prącia
start learning
tunica albuginea of corpus spongiosum of penis
przegroda prącia (przegroda grzebieniasta)
start learning
septum of penis
beleczki ciał jamistych prącia
start learning
trabeculae of corpora cavernosa of penis
beleczki ciała gąbczastego prącia
start learning
trabeculae of corpus spongiosum of penis
jamki ciał jamistych prącia
start learning
cavernae of corpora cavernosa of penis
jamki ciała gąbczastego prącia
start learning
cavernae of corpus spongiosum of penis
tętnice ślimakowe prąca
start learning
helicine arteries of penis
żyły jamiste prącia
start learning
cavernous veins of penis
powięź powierzchowna prącia
start learning
superficial fascia of penis
powieź głęboka prącia
start learning
deep fascia of penis
gruczoły napletkowe prącia
start learning
preputial glands of penis
część sterczowa cewki moczowej męskiej
start learning
prostatic part of male urethra
część błoniasta cewki moczowej męskiej
start learning
membranous part of male urethra
część gąbczasta cewki moczowej męskiej
start learning
spongy part of male urethra
zatoki cewki moczowej męskiej
start learning
urethral lacunae of male urethra
grzebień cewki moczowej męskiej
start learning
urethral crest of male urethra
wzgórek nasienny cewki moczowej męskiej
start learning
colliculus seminalis of male urethra
łagiewka sterczowa cewki moczowej męskiej
start learning
prostatic utricle of male urethra
zatoka sterczowa cewki moczowej męskiej
start learning
prostatic sinus of male urethra
dół łódkowaty cewki moczowej męskiej
start learning
navicular fossa of male urethra
zastawka dołu łódkowatego cewki moczowej męskiej
start learning
valve of navicular fossa of male urethra
ujście zewnętrzne cewki moczowej męskiej
start learning
external urethral orifice of male urethra
gruczoły cewki moczowej męskiej
start learning
urethral glands of male urethra
przewody przycewkowe cewki moczowej męskiej
start learning
ductus (canales) paraurethrales of male urethra
szew moszny
start learning
raphe of scrotum
przegroda moszny
start learning
septum of scrotum
błona kurczliwa (mięsień błony kurczliwej)
start learning
dartos muscle of scrotum

You must sign in to write a comment