Day 01: 05/09/2018 for Jason

 0    50 flashcards    tranthanhson
 
Question
Answer

has great deals
start learning
có ưu đãi lớn

avail of discounts
start learning
tận dụng cơ hội giảm giá

tell-tale signs
start learning
dấu hiệu báo hiệu

complacent (adj)
start learning
tự mãn (adj)

consistent practice
start learning
thực hành nhất quán

map out your strategy
start learning
vạch ra chiến lược của bạn

Devote at least one hour
start learning
Dành ít nhất một giờ

incompetent
start learning
không đủ năng lực

greatest enemy
start learning
kẻ thù lớn nhất

budget your time well
start learning
tiết kiệm thời gian của bạn tốt

in the Speaking component
start learning
trong thành phần Nói

they’re stumped with a difficult question
start learning
họ đang bối rối với một câu hỏi khó

mind goes blank
start learning
tâm trí trống

Sharpening the Saw
start learning
Mài dũa bản thân

encounter in the reading text
start learning
gặp phải trong văn bản đọc

argumentation skills
start learning
kỹ năng tranh luận

Committing the same blunders again and again
start learning
Phạm cùng một sai lầm lần này đến lần khác

Constant practice
start learning
Thực hành liên tục

the subject-verb agreement
start learning
sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Verb Consistency
start learning
Sự nhất quán về thì giữa các động từ

negative thoughts
start learning
những suy nghĩ tiêu cực

follow local custom
start learning
theo phong tục địa phương

Admittedly
start learning
Phải thừa nhận

be vannished
start learning
bị trục xuất

characterized by
start learning
đặc trưng bởi

taking a glance at fashion
start learning
nhìn lướt qua thời trang

exotic elements
start learning
yếu tố kỳ lạ

cite good reasons
start learning
trích dẫn lý do chính đáng

further improve
start learning
cải thiện hơn nữa

LEXICAL RESOURCE
start learning
Tiêu chí chấm điểm

that were used inappropriately
start learning
được sử dụng không hợp lý

Biến mất

misspelled words
start learning
từ sai chính tả

Make sure you proofread your work
start learning
Đảm bảo bạn đã đọc lại tác phẩm của mình

No matter what the learning method is
start learning
Cho dù phương pháp học là gì

studiousness
start learning
sự chăm học

enthusiasm
start learning
nhiệt tình

exposed to English converstaions
start learning
tiếp xúc với các hội thoại tiếng Anh

elaborate with concrete examples
start learning
đưa ra các ví dụ cụ thể

conscientiousness
start learning
sự chăm chỉ, tận tâm

tóm lại

in conclusion
start learning
cuối cùng

to conclude
start learning
kết luận

been granted lots of Money
start learning
được cho nhiều tiền

As well as
start learning
Cũng như

For instance
start learning
Ví dụ

Eventually
start learning
Cuối cùng

quí

summary of main points
start learning
tóm tắt các điểm chính

utilize effectively
start learning
sử dụng hiệu quả


You must sign in to write a comment