daty polskie

 0    27 flashcards    2wojnaswiatowa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski
Answer język polski

27 września 1939 r.
start learning
Powołanie Służby Zwycięstwu Polski (SZP) przez gen. Juliusza Rómmla, (Później ZWZ i AK) (Dowódca Michał Tokarzewski)

30 września 1939 r.
start learning
Zaprzysiężenie na prezydenta rządu polskiego na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza, mianowanie premierem gen. Władysława Sikorskiego.

12 października 1939 r.
start learning
Utworzenie Generalnego Gubernatorstwa (GG) przez Niemców ze stolicą w Krakowie z Hansem Frankiem na czele.

listopad 1939 r.
start learning
"Sonderaktion Krakau" (Akcja Specjalna Kraków) - aresztowanie profesorów UJ i zesłanie ich do obozu koncentracyjnych.

13 listopada 1939 r.
start learning
Powołanie w miejsce Służby Zwycięstwa Polski - Związku Walki Zbrojnej przez Sikorskiego (na czele Kazimierz Sosnkowski)

Uznanie Politycznego Komitetu Porozumiewawczego (PKP) za polityczną reprezentację kraju polskiego.

10 lutego 1940 r.
start learning
Początek deportacji ludności polskiej z Kresów Wschodnich w głąb ZSRR.

wiosna 1940 r.
start learning
Początek akcji AB (Akcja Pacyfikacyjna) wymierzona w polską inteligencję.(tereny Rzeszy I GG) ofiary m. in Maciej Rataj, Michał Kozal.

wiosna 1940 r.
start learning
Założenie obozu Auschwitz-Birkenau - pierwszy komendant Rudolf Höss

5 marca 1940 r.
start learning
Decyzja Stalina o wymordowaniu polskich jeńców z obozów NKWD Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa.

6 kwietnia 1940 r.
start learning
Zbrodnia katyńska- zamordowanie polskich oficerów przez Sowietów w Katyniu, Charkowie i Twerze.

maj 1940 r.
start learning
Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich pomagała aliantom podczas obrony portu w Narwiku (Norwegia)

30 lipca 1941 r.
start learning
Układ Sikorski-Majski (Władysław Sikorski, Iwan Majski) w obecności Churchilla podpisany w Londynie. Przywracał dyplomatyczne stosunki między Polską, a ZSRR i pozwalał na utworzenie wojska polskiego na jej terenach.

14 sierpnia 1941 r.
start learning
Początek formowania armii polskiej w ZSRR gen. Władysława Andersa.

14 lutego 1942 r.
start learning
Przemianowanie ZWZ na AK

październik 1942 r.
start learning
Akcja Wieniec- Zniszczenie linii kolejowych na trasach wylotowych z Warszawy.

1942/1943 (sylwester)
start learning
Akcja Wieniec II - niszczenie linii kolejowych na trasach wylotowych z Warszawy.

Akcja pod Arsenałem - przeprowadzona przez członków Szarych Szeregów (Odbicie transportu z więźniami)

19 kwietnia 1943 r.
start learning
Wybuch powstania w getcie warszawskim

4 lipca 1943 r.
start learning
Katastrofa gibraltarska, śmierć gen. Władysława Sikorskiego

11 lipca 1943 r.
start learning
Rzeź wołyńska- dokonana przez Ukraińską Powstańczą Armię (UPA). Ofiarą banderowców zostało 60 tys. Polaków.

12-13 października 1943 r.
start learning
Bitwa pod Lenino- pomiędzy radziecką Armią i walczącą w jej składzie polską 1 Dywizją Piechoty im. Tadeusza Kościuszki a Wehrmachtem.(wygrana III Rzeszy)

4 stycznia 1944 r.
start learning
Początek akcji "Burza" - zorganizowana przez AK przeciw wojskom niemieckim z rozkazu Tadeusza Komorowskiego

Z przekształconego PKP a później Krajowej Reprezentacji Politycznej utworzono rodzaj podziemnego parlamentu Rada Jedności Narodowej

18 maja 1944 r.
start learning
Bitwa o Monte Cassino- w rzeczywistości cztery bitwy stoczone przez wojska alianckie z Niemcami, które miały miejsce w 1944 roku w rejonie klasztoru na Monte Cassino.(przegrana III Rzeszy)

1 sierpnia - 2 października 1944 r.
start learning
Powstanie warszawskie- Rozpoczęło się o godz. 17.00 (godzina W) z rozkazu gen. Bór-Komorowskiego

19 stycznia 1945 r.
start learning
Rozwiązanie Armii Krajowej przez gen. Leopolda Okulickiego


You must sign in to write a comment