daty polska

 0    28 flashcards    europaw18wieku
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski
Answer język polski

1788 - 1792r. r.
start learning
Sejm Czteroletni (Wielki) - zwołany w Warszawie za zgodą Katarzyny II. pod laską marszałka konfederacji koronnej Stanisława Małachowskiego i litewskiego Kazimierza Nestora Sapiehy.

Czarna procesja - wystąpienie w czasie którego Jan Dekert (prezydent starej Warszawy) wręczył królowi prośbę o przywrócenie i rozszerzenie praw dla stanu mieszczańskiego

3 maja 1791 r.
start learning
Uchwalenie konstytucji 3 maja - ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Konfederacja targowicka - konfederacja generalna koronna zawiązana przez magnackich republikanów w celu przywróceniu starego ustroju w RP. Jej zawiązanie posłużyło Rosji jako pretekst do interwencji zbrojnej w Rzeczypospolitej.

Bitwa pod Zieleńcami - w czasie wojny polsko-rosyjskiej. Bitwa ta zakończyła się zwycięstwem Polaków. Za namową księcia Józefa Poniatowskiego król Stanisław August Poniatowski ustanowił w dniu bitwy odznaczenie wojskowe Virtuti Militari.

23 stycznia 1793 r.
start learning
II Układ rozbiorowy między Rosją i Prusami podpisany w Petersburgu. (Rosja: Ukraina, Podole, wschodnia Białoruś, wschodnia część Wołynia), Niemiecki (Wielkopolska, Kujawy, Gdańsk i Toruń)

24 marca 1794 r.
start learning
Insurekcja kościuszkowska (powstanie narodowe przeciw Rosji i Prusom)

4 kwietnia 1794 r.
start learning
Bitwa pod Racławicami - wygrana wojsk polskich (Kościuszko) z armią rosyjską (Aleksander Tormasow)

Insurekcja warszawska - zwycięskie powstanie wojska polskiego i mieszkańców Warszawy przeciwko okupacyjnemu garnizonowi rosyjskiemu, w czasie insurekcji kościuszkowskiej. (szewc Jan Kiliński)

7 maja 1794 r.
start learning
Uniwersał połaniecki - dokument wydany przez Kościuszkę aby zachęcić chłopów do udziału w powstaniu. (Gwarantował im wolność osobistą i nieusuwalność z ziemi.)

6 czerwca 1794 r.
start learning
Bitwa pod Szczekocinami - Polskie oddziały poniosły klęskę, lecz nie zostały całkowicie rozbite i przedostały się do Warszawy.

pod koniec czerwca 1794 r.
start learning
Pod wpływem jakobinów w Warszawie na wieść o przegranej bitwie Kościuszki ludność dokonywała samosądów na członkach konfederacji targowickiej.

lipiec 1794 r.
start learning
Oblężenie Warszawy - podczas insurekcji kościuszkowskiej. Wygrana Polaków gdyż Fryderyk Wilhelm II na wieść o powstaniu w Wlkp. zwinął wojsko.

10 października 1794 r.
start learning
Bitwa pod Maciejowicami- rosyjsko-polska (ros. Iwan Fersen) zakończyła się klęską wojsk powstańczych i wzięciem do niewoli rannego dyktatora - Kościuszki.

Tomasz Wawrzecki został nowym dyktatorem powstania.

Rzeź Pragi - dokonana przez oddziały rosyjskie dowodzone przez Aleksandra Suworowa na cywilach po zdobyciu Pragi.

3 stycznia 1795 r.
start learning
Rosja i Austria podpisały umowę dzielącą terytorium Rzeczypospolitej.

24 października 1795 r.
start learning
III Rozbiór Polski - Prusy, Austria i Rosja.

Prusacy wywieźli z Krakowa polskie insygnia koronacyjne.

Abdykacja Stanisława Augusta Poniatowskiego.

styczeń 1797 r.
start learning
Umowa o tworzeniu Legionów między rządem Republiki Lombardzkiej a gen. Janem Henrykiem Dąbrowskim związanym z Agencją. Polskie jednostki miały wspierać wojska lombardzkie (lecz faktycznie służyły Francji)

26 stycznia 1797 r.
start learning
Zaborcy podpisali konwencję w której m. in porozumiano się w sprawie długów po Stanisławie.

1798-1799 r.
start learning
W służbie włoskiej legioniści zapisai się zwycięstwami w bitwie pod Civita Castellana, (II Legia) Legnano, Magnano, (I legia) Trebbia i pod Novi, (Liga Naddunajska Karola Kniaziewicza) pod Hohenlinden.

Powstanie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie - towarzystwo naukowe zrzeszające badaczy różnych specjalności. (Stanisław Staszic - ideolog)

1802 r. do 1803 r.
start learning
Legiony Polskie zostały skierowane na wyspę Santo Domingo (Haiti) (tłumienie buntów mieszkańców przeciwko Francji)

Wojna Polski z Austrią, zwycięska bitwa pod Raszynem (Poniatowski)

22 lipca 1807 r.
start learning
Nadanie konstytucji Księstwu Warszawskiemu przez Napoleona. (wprowadzono kodeks Napoleona likwidujący nierówność stanową) - Nadana została w Dreźnie

Bitwa pod Samosierrą - zwycięstwo Polaków i armii Napoleońskiej (szarża)


You must sign in to write a comment