daty polska

 0    30 flashcards    swiatw18wieku
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski
Answer język polski

Elekcja elektora saskiego Fryderyka Augusta Wettina (August II Mocny)

1697-1706 r.
start learning
Panowanie Augusta II Sasa jako króla Polski.

Bitwa pod Kliszowem - wygrana Szwedów (Karol XII) z wojskami polsko-saskimi podczas wojny północnej.

Ogłoszenie Stanisława Leszczyńskiego królem Polski przez konfederację Warszawską.

Abdykacja Augusta II w Altranstädt pod naciskiem Karola XII

August II ponownie został królem Polski

1715-1717 r.
start learning
Konfederacja tarnogrodzka - związek szlachty przeciwko Augustowi II Mocnemu i pobytowi wojsk saskich w Polsce, zainspirowany przez Rosję. Zakończony został układem warszawskim.

,Sejm niemy" - jednodniowa sesja sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Miał charakter sejmu pacyfikacyjnego kończącego czas walki króla ze szlachtą.

Zamieszki religijne w Toruniu - między protestantami i katolikami zakończone zdemolowaniem jezuickiego kolegium przez protestantów.

1733-1735 r.
start learning
Wojna o sukcesję polską -między koalicjami Francji, Hiszpanii i Bawarii a Austrii, Rosji, Prus i Danii. Przyczyną wojny była rywalizacja o koronę polską Stanisława Leszczyńskiego z Augustem III Sasem,

Śmierć Augusta II Mocnego.

Podwójna elekcja: Stanisława Leszczyńskiego i Augusta III (Fryderyk Augusta syn Augusta II)

1733-1763 r.
start learning
Panowanie Augusta III Sasa (dynastia Wettynów) jako król Polski.

Oblężenie Gdańska - oblężenie, które miało miejsce w roku 1734 podczas wojny o sukcesję polską. Zakończone kapitulacją miasta.

Zawiązanie konfederacji w Dzikowie - na czele ze St. Leszczyńskim który nawoływał do stawienia oporu Rosji.

Sejm pacyfikacyjny - kończący wojnę domową, jaka miała miejsce po śmierci króla Augusta II Mocnego w 1733 r. Uznanie Augusta III Sasa jako legalnego króla Polski.

Abdykacja Stanisława Leszczyńskiego.

Założenie Collegium Nobillum w Warszawie (pierwsza szkoła w Polsce ze standardem oświeceniowym)

elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego

1764-1795 r.
start learning
Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego jako króla Polski (Ostatni władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów.)

Powstanie z inicjatywy króla Szkoły Rycerskiej (korpus kadetów) - pierwsza świecka szkoła w Polsce.

1767-1768 r.
start learning
Sejm repninowski - od imienia ambasadora rosyjskiego Mikołaja Repnina. Uchwalono prawo kardynalne, które było nienaruszalne i jego gwarantem miała być Katarzyna II.

Poseł rosyjski powoła do życia w Radomiu ogólnokrajową konfederację radomską w obronie zagrożonego katolicyzmu oraz szlacheckich wolności[51], przeciwko „Ciołkowi”, jak zwali króla jego przeciwnicy.

Zawiązanie konfederacji barskiej (w Barze) przez szlachtę przeciwną równouprawnieniu dysydentów i działań Repnina.

Powołanie przez konfederatów (barskich) generalności (naczelny organ polit. i wojsk. który ogłosił detronizację króla i wzywał do jego zgładzenia.

Porwanie Stanisława Augusta Poniatowskiego - przez grupę konfederatów (m. in Kazimierz Pułaski), król kazał ściąć spiskowców tylko bez tego który go uwolnił.

5 sierpnia 1772 r.
start learning
Podpisanie w Petersburgu z Prusami i Austrią traktaty rozbiorowe

1773-1775 r.
start learning
Okres trwania sejmu rozbiorowego

Powołanie przez króla Komisji Edukacji Narodowej (KEN) powołany przez sejm rozbiorowy. Zarządzał oświatą w RP i był zależny tylko od króla.

Ustanowienie Rady Nieustającej jako najwyższą władzę wykonawczą w Polsce.(miał ją kontrolować król lecz kontrolowała króla)1


You must sign in to write a comment