Daty od 6mln. p.n. e do 1991r.

 0    66 flashcards    kariatyda94
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
6 mln.
start learning
Australopitek
40 tyś.
start learning
Homo sapiens sapiens
3 tyś.
start learning
Powstanie pisma i państwa
III tys. p.n.e.
start learning
Powstanie piramid w Gizie
II tyś. p.n.e
start learning
Kodeks Hammurabiego
XVI w. p.n.e.
start learning
Cywilizacja Minojska
776r. p.n.e.
start learning
Pierwsze igrzyska w Grecji
753 r. p.n.e.
start learning
Tradycyjna data założenia Rzymu
221 r. p.n.e.
start learning
Szy-huan-ti tworzy cesarstwo w Chinach
III w.p.n.e.
start learning
Pocz. budowy muru chińskiego
II w. n.e
start learning
Wynalezienie papieru
395 r. n.e.
start learning
Teodozjusz dzieli Cesarstwo Rzymskie
476 r. n.e.
start learning
Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego
622 r. n.e.
start learning
Hidżra
800 r.
start learning
Koronacja Karola Wielkiego
966 r.
start learning
Chrzest Polski
1000 r.
start learning
Zjazd Gnieźnieński
1025 r.
start learning
Koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski
1138 r.
start learning
Ustawa sukcesyjna Krzywoustego
1320 r.
start learning
Koronacja Władysława Łokietka
1385 r.
start learning
Unia polsko-litewska w Krewie
1410 r.
start learning
Bitwa pod Grunwaldem
1413 r.
start learning
Unia polsko-litewska w Horodle
1054 r.
start learning
Schizma wschodnia
1453 r.
start learning
Upadek Bizancjum- Turcy zdobywają Konstantynopol
1492 r.
start learning
Odkrycie Ameryki
1517r.
start learning
Wystąpienie Marcina Lutra
1525 r.
start learning
Hołd Pruski
1569 r.
start learning
Unia polsko-litewska w Lublinie
1573 r.
start learning
Pierwsza wolna elekcja
1648 r.
start learning
Powstanie Chmielnickiego
1655-1660 r.
start learning
Potop Szwedzki
1683 r.
start learning
Victoria Wiedeńska
1776 r.
start learning
Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki
1789 r.
start learning
Wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej
1772 r.
start learning
I rozbiór Polski
1791 r.
start learning
Konstytucja 3 maja
1793 r.
start learning
II rozbiór Polski
1794 r.
start learning
Insurekcja Kościuszkowska
1795 r.
start learning
III rozbiór Polski
1804 r.
start learning
Koronacja Napoleona na Cesarza Francuzów
1807 r.
start learning
Utworzenie Księstwa Warszawskiego
1815 r.
start learning
Kongres Wiedeński
1830 XI 29
start learning
Wybuch Powstania Listopadowego
1848 r.
start learning
Wiosna Ludów
1863 r.
start learning
Powstanie Styczniowe
1870 r.
start learning
Zjednoczenie Włoch
1871 r.
start learning
Zjednoczenie Niemiec
1914 r.
start learning
Wybuch I Wojny Światowej
1917 r.
start learning
Rewolucja lutowa i październikowa w Rosji- obalenie caratu
1918 XI 11
start learning
Zakończenie działań wojennych; odzyskanie niepodległości przez Polskę
1919 r.
start learning
Traktat Wersalski
1921 r.
start learning
Konstytucja Marcowa
1926 r.
start learning
Przewrót majowy
1933 r.
start learning
Dojście Hitlera do władzy
1935 r.
start learning
Konstytucja kwietniowa, śmierć Piłsudskiego
1939 r.
start learning
Wybuch II Wojny Światowej
1941 r.
start learning
Niemiecki atak na ZSRR
1945 r.
start learning
Konferencja wielkiej trójki w Jałcie
1945 V 8
start learning
Bezwarunkowa kapitulacja Niemiec
1945 r.
start learning
Konferencja wielkiej trójki w Poczdamie
1947 r.
start learning
Sfałszowane przez komunistów wybory parlamentarne
1952 r.
start learning
Konstytucja PRL
1989 r.
start learning
"okrągły stół"; Jaruzelski prezydentem; powstanie koalicyjnego rządu: komuniści + Solidarność
1990 r.
start learning
Lech Wałęsa prezydentem
1991 r.
start learning
I wolne po wojnie wybory do sejmu i senatu

You must sign in to write a comment