Daty - gimnazjum

 0    30 flashcards    Maja61996
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Śmierć Bolesława Krzywoustego; początek rozbicia dzielnicowego
start learning
1138
Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego; koniec starożytności
start learning
476
Chrzest Polski
start learning
966
Zjazd gnieźnieński
start learning
1000
Koronacja Bolesława Chrobrego - pierwszego króla Polski
start learning
1025
Rozpoczęcie wojny polsko-niemieckiej; obrona Głogowa
start learning
1109
sprowadzenie Krzyżaków na ziemie chełmińską przez Konrada I Mazowieckiego
start learning
1226
traktat w Verdun
start learning
843
ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
start learning
622
podział cesarstwa rzymskiego
start learning
395
koronacja Karola Wielkiego na cesarza Imperium Rzymskiego
start learning
800
bitwa pod Cedynią
start learning
972
założenie Akademii Krakowskiej
start learning
1364
koniec rozbicia dzielnicowego; koronacja Władysława Łokietka
start learning
1320
Śmierć Przemysła II zjednoczenie państwa Polskiego
start learning
1296
koronacja Wacława II
start learning
1300
zawarcie unii personalnej; pomiędzy Polską a Litwa w Krewie
start learning
1385
początek wielkiej wojny z zakonem krzyżackim; wybuch powstania przeciwko Krzyżakom na Żmudzi
start learning
1409
bitwa pod Grunwaldem
start learning
15 lipca 1410
pokój w Toruniu
start learning
1 lutego 1411
odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
start learning
1492
odkrycie drogi morskiej do Indii przez Vasco da Game
start learning
1498
uchwalenie konstytucji Nihil novi
start learning
1505
hołd pruski
start learning
1525
poczatek reformacji - ogłoszenie 95 tez przez Marcina Lutra
start learning
1517
pierwsza podróż dookoła świata - Ferdynand Megallan
start learning
1519 - 1522
unia realna; powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów
start learning
1569
pierwsza wolna elekcja
start learning
1573
I rozbiór Polski
start learning
5 sierpnia 1772
sejm rozbiorowy
start learning
1773

You must sign in to write a comment