Daty dotyczące walki o niepodległą rzeczpospolitą

 0    29 flashcards    abydolata
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
1797
start learning
Legiony Polskie, Józef Wybicki
Utworzenie księstwa warszawskiego, Napoleon
start learning
1807
1830
start learning
powstanie listopadowe, Piotr Wysocki
Powstanie krakowskie
start learning
1836
1848
start learning
wiosna ludów
powstanie styczniowe, Romuald Traugutt
start learning
1863
1901
start learning
strajk we wrześni, uczniowie
skutki powstania listopadowego
start learning
1. całkowita utrata autonomii przez Królestwo Polskie 2. Królestwu Polskiemu nadano nazwę Kraju Przywiślańskiego 3. uczestników powstania zsyłano do więzienia i na Sybir, niektórzy wyemigrowali 4. konfiskowano majątki powstańców
skutki powstania styczniowego
start learning
- zawieszenie Konstytucji -ograniczono lekcje języka polskiego i historii ojczystej - emigrantom skonfiskowano ich majątki - budowa Cytadeli w Warszawie
germanizacja
start learning
próba wynarodowiana polaków. wpajanie języka lub kultury niemieckiej przez władze niemieckie
rusyfikacja
start learning
proces polegający na dążeniu Rosjan do wynarodowienia polaków poprzez stopniowe narzucanie rosyjskiego języka, obyczajów, kultury i wzorców w sztuce
rugi pruskie
start learning
masowe wysiedlenia Polaków z Prus w latach 1885-1890
romantyzm
start learning
okres w sztuce i literaturze trwający w XVIII-XIX wieku, który rozpoczął się w Europie. Artyści sięgali do utworów średniowiecznych, legend, podań ludowych.
pozytywizm
start learning
ukształtował się w 2. połowie XIX wieku w Europie. Pozytywiści zachęcali do obrony kraju, rozwoju gospodarki i krzewienia oświaty wśród państw najuboższych.
emigracja
start learning
dobrowolne lub przymusowe opuszczenie kraju
autonomia
start learning
ograniczona samodzielność w rostrzyganiu spraw wewnętrznych. Własny rząd, wojsko, sejm, skarb. Językiem urzędowym był polski.
rusyfikacja (3 przykłady polityki)
start learning
narzucanie języka, zmiana wszystkich nazw (ulice, sklepy), przedstawianie fałszywych informacji na temat historii polski
germanizacja
start learning
rugi pruskie, zmiana wszystkich nazw (ulice, sklepy), walka z kościołem
W jakim zaborze chciałbyś mieszkać i dlaczego?
start learning
Chciałabym mieszkać w zaborze austriackim, ponieważ można tam było mówić po polsku. Były polskie szkoły, polskie zakłady pracy, może było biednie, ale Polacy nie byli prześladowani.
podaj 3 przykłady obrony polaków przed germanizacją/rusyfikacją.
start learning
germanizacja: powstania zbrojne, czytanie polskich książek, mówienie po polsku rusyfikacja: tajne nauczanie, powstawanie dzieł na temat polski (np. Rota), mówienie po polsku
Lalka, Faraon, Placówka
start learning
Bolesław Prus
Trylogia, Krzyżacy, W pustyni i w puszczy
start learning
Henryk Sienkiewicz
Bitwa pod Grunwaldem, Hołd Pruski
start learning
Jan Matejko
Halka, Straszny dwór
start learning
Stanisław Moniuszko
Rota, O krasnoludkach i sierotce Marysi, Nasza szkapa
start learning
Maria Konopnicka
Dziady, Pan Tadeusz, Grażyna, Konrad Walenod
start learning
Adam Mickiewicz
Balladyna, Kordian, Beniowski, Hymn "Smutno mi Boże"
start learning
Juliusz Słowacki
polonezy, mazurki, sonety
start learning
Fryderyk Chopin
Marta, Nad Niemnem, A...B...C...
start learning
Eliza Orzeszkowa

You must sign in to write a comment