DataWarehouse 70-767

 0    8 flashcards    lukaskorol
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
share
Could you share this book with Chris?
start learning
współdzielić, wspólnie korzystać z czegoś
Czy moglibyście razem korzystać z książki z Chrisem?
conform
At our school, you were required to conform, and there was no place for originality.
start learning
dostosowywać, dopasowywać
W naszej szkole musiałeś się dostosować i nie było miejsca na oryginalność.
carry out something
They just had to carry out the work that was required of them.
start learning
przeprowadzać coś (eksperyment, badanie), realizować coś, wykonywać coś (np. zlecenia)
Po prostu musiały wykonać taką pracę, jakiej od nich wymagano.
audit
The agency is subject to regular financial audits.
start learning
kontrola
Agencja podlega regularnym kontrolom finansowym.
threshold
He has a surprisingly high pain threshold.
start learning
próg (np. bólu), granica (np. wytrzymałości)
On ma zaskakująco wysoki próg bólu.
resort to something
My father never resorts to violence.
start learning
uciekać się do czegoś, ratować się czymś
Mój ojciec nigdy nie ucieka się do przemocy.
immense
The distance between Poland and Japan is immense.
start learning
ogromny, niezmierny, olbrzymi, wielki, bezgraniczny
Dystans między Polską a Japonią jest olbrzymi.
scientific
Do you have any scientific data that would confirm your theory?
start learning
naukowy
Czy masz jakiekolwiek dane naukowe, które potwierdziłyby twoją teorię?

You must sign in to write a comment