czynności życiowe organizmów

 0    39 flashcards    Silbena
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Podział organizmów ze względu na sposób odżywiania się.
start learning
samożywne(autotrofy)/cudzożywne(heterotrofy)
Organizmy samożywne dzieli się na:
start learning
fotosyntezujące/chemosyntezujące
Najważniejszy barwnik zdolny do pochłaniania energii świetlnej.
start learning
chlorofil
substraty fotosyntezy
start learning
dwutlenek węgla/woda
katalizator fotosyntezy
start learning
energia świetlna
produkty fotosyntezy
start learning
glukoza/tlen
substraty chemosyntezy
start learning
dwutlenek węgla/woda
katalizator chemosyntezy
start learning
energia chemiczna
produkty chemosyntezy
start learning
tlen/glukoza
Rodzaje cudzożywności.
start learning
saprobiontyzm/symbiotyzm/żerność/pasożytnictwo
Typy oddychania komórkowego.
start learning
oddychanie tlenowe/oddychanie beztlenowe(fermentacja)
Substraty oddychania komórkowego tlenowego.
start learning
glukoza/tlen
Produkty oddychania komórkowego tlenowego.
start learning
dwutlenek węgla/woda/energia
Wymiana polegająca na dostarczaniu tlenu i usuwaniu dwutlenku węgla.
start learning
wymiana gazowa
Rodzaje oddychania komórkowego beztlenowego.
start learning
fermenacja mlekowa/fermentacja alkoholowa
substrat fermentacji mlekowej
start learning
glukoza
produkty fermentacji melkowej
start learning
kwas mlekowy/energia
substrat fermentacji alkoholowej
start learning
glukoza
produkty fermentacji alkoholowej
start learning
alkohol etylowy/dwutlenek węgla/energia
Miejsce zachodzenia oddychania beztlenowego w komórce jądrowej.
start learning
cytoplazma podstawowa
Miejsce zachodzenia oddychania tlenowego w komórce jądrowej.
start learning
cytoplazma podstawowa/mitochondrium
Ilośc energii uwalnianej podczas oddychania tlenowego.
w cząsteczkach ATP
start learning
36 ATP
Ilość energii uwalnianej podczas fermentacji.
w cząsteczkach ATP
start learning
2 ATP
Trzy podstawowe rodzaje ruchu.
start learning
pełzakowaty/rzęskowy/mięśniowy
Wypustki cytoplazmatyczne używane przez komórki poruszające się ruchem pełzakowatym.
start learning
nibynóżki
Używane w ruchu rzęskowym do poruszania się.
start learning
rzęski/wici
Jest wynikiem prazy odpowiednich warstw lub pszczególnych mięśni.
start learning
ruch mięśniowy
Rodzaje ruchów u roślin.
start learning
tropizmy/nastie
Ruchy rośliny zależne od kierunku działania bodźca.
start learning
tropizmy
Ruchy rośliny niezależne od kierunk działania bodźca.
start learning
nastie
Reakcja rośliny na światło.
Zleżna od kierunku działania bodźca.
start learning
fototropizm
Reakcja rośliny na bodziec mechaniczny.
Zleżna od kierunku działania bodźca.
start learning
tigmotropizm
Reakcja na zmianę oświetlenia.
Nezależna od kierunku działania bodźca.
start learning
fotonastia
Reakcja na bodziec mechaniczny.
Nezależna od kierunku działania bodźca.
start learning
sejsmonastia
Dwa główne sposoby rozmnażania.
start learning
płciowe/bezpłciowe
Rozmnażanie z udziałem gamet.
start learning
płciowe
Rozmnażanie bez udziału gamet.
start learning
bezpłciowe
Następuje przez zwiększenie się liczby komórek i powiększanie się ich rozmiarów.
start learning
wzrost
Zespół przemian polegających na różnicowaniu się komórek oraz powstawaniu tkanek i narządów.
start learning
rozwój

You must sign in to write a comment