Czaszka nowe

 0    52 flashcards    FiszerMD
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
W ethmoid cribriform plate wypełnia
start learning
ethmoidal notch of frontal bone
W ethmoid air cells
start learning
jest 11 anterior, 3 middle and 6 posterior ethmoidal air cells. Razem 20
W ethmoid nasal part of frontal bone przyczynia się do
start learning
anterior and posterior ethmoidal canals
W ethmoid uncinate process przechodzi
start learning
poniżej ethmoidal bulla i łączy się z ethmoidal process of inferior nasal concha
sphenofrontal and sphenoethmoidal synchodroses zazwyczaj kostnieją
start learning
odpowiednio w 2 i 6 roku życia
foramen venosum of Vesalius zazwyczaj występuje między
start learning
foramen ovale a scaphoid fossa
jugular foramen jest
start learning
w części bocznej petrooccipital synchondrosis
posterior opening of pterygoid canal znajduje się na
start learning
anterior margin of foramen lacerum
Która kość odnosi się zarówno do anterior walls of pterygopalatine and infratemporal fossae, a także do orbital floor?
start learning
d) maxillary body
Do samej tylko sphenoidbone należy następująca struktura:
start learning
optic canal and caroticoclinoid foramen b) foramen spinosum, petrosum, venosum c) foramen rotundum d) superior orbital fissure
Na parietal bone nieco nachodzi
start learning
temporal squama i greater wing
Pterygopalatine i infratemporal fossae ograniczone są odpowiednio przez ile kości
start learning
3 i 4 kości
W palatine bone sphenopalatine foramen komunikuje pterygopalatine fossa z
start learning
posterior part of superior nasal meatus
W palatine trójkątna tylna powierzchnia pyramidal process uzupełnia
start learning
pterygoid fossa
W palatine orbital process obejmuje zatokę powietrzną która
start learning
może komunikować się zarówno z posterior ethmoidal air cells jak i sphenoidal sinus
W palatine bone sphenoidal process łączy się z
start learning
z sphenoidal concha, vomerine ala, root of medial pterygoid plate i vaginall process oraz przyczynia się do palatovaginal canal
z wyjątkiem foramen rotundum, wszystkie pozostałe foramina of greater wing komunikują
start learning
middle cranial fossa z infratemporal fossa
vomerovaginal and palatovaginal są od siebie oddzielone przez
start learning
perpendicular plate of palatine bone
vomerorostral canal jest
start learning
ślepy z przodu
inferior orbital fissure komunikuje orbit z
start learning
infratemporal and pterygopalatine fossa
W odniesieniu do frontal bone: frontal suture zwykle zanika do 7 roku życia, ale matopism (przetrwały metopic suture) odnosi się do
start learning
odnosi się do około 7% populacji
Która struktura medial Wall of orbit NIE rzutuje na Lateral Wall of nasal cavity
start learning
A. posterior ethmoidal foramen C. Ethmoidal labirynth D. Lacrimal bone E. frontal process of maxilla
sphenoparietal suture znajduje się między
start learning
sphenion a crotaphion
sphenooccipital synchondrosis wpływa na wzrost
start learning
cranial base, oraz facial skeleton, NIE WPŁYWA NA CALVARIA
osie podłużne dwóch Petrous tempotral bones zbiegają się
start learning
ku przodowi pod kątem prostym
cerebral Juga odpowiadają
start learning
cerebral sulci
facial canal and tympanie canaliculus krzyżują się
start learning
NIE KRZYZUJA
anterior and posterior lacrimal crests odnoszą się odpowiednio do
start learning
frontal process of maxilla and lacrimal bone
w cześci górnej anterior and medial walls of infratemporal fossa są oddzielone od siebie przez
start learning
pterygomaxillary fissure
Lateral part of occipital bone jest przebita przez
start learning
hypoglossal canal
lateral pterygoid plane zaangażowana jest w medial wall
start learning
of infratemporal fossa
Inframembranous ossification NIE odnosi się do:
start learning
ethmoidal bone and inferior nasal concha
pozioma linia przechodząca przez najwyższe punkty supercilliary arches w linii pośrodkowej wyznacza
start learning
orphyon;
z wyjatkiem posterior nasal spine, brzeg tylny hard palatine jest
start learning
wklęsły
skostniałe petrosphenoid and caroticoclinoid ligaments mogą uciskać odpowiednie
start learning
abducent nerve and internal carotid artery
druga część facial canal przebiega łukowato przed
start learning
anterior semicircular canal;
Boczne ograniczenie inferior orbital fissure zwykle odnosi się do
start learning
zygomatic bone, pomiędzy jej połączeniami z greater wing oraz maxillary body
W przeciwieństwie do pozostałych cranial fossae, anterior cranial fossa
start learning
nie komunikuje się bezpośrednio z external cranial base
Nasolacrimal canal utworzony jest przez
start learning
frontal process and body of maxilla, lacrimal bone and inferior nasal concha
Inferior process of tegmen tympani dzieli
start learning
squamotympanic fissure na petrosquamous and petrotympanic fissures
Hormion -
start learning
posterior opening of vomerorostral canal
Trochlear fovea (or spine) -
start learning
orbital part of frontal bone
Mylohyoid line -
start learning
body of mandible
Trigeminal notch -
start learning
superior border of petrous temporal bone
pterygoalar foramen =
start learning
crotaphiticobuccinatory foramen
caroticoclinoid foramen odnosi się do
start learning
middle cranial fossa
petrosal apex and sphenoidal lingula ligament?
start learning
petrolingual ligament or bar
anterior and middle clinoid process ligament?
start learning
caroticoclinoid ligament or bar
root of pterygoid process and infratemporal surface of greater wing ligament?
start learning
pterygoalar ligament or bar
upper part of the posterior border of the lateral pterygoid plate i spinous process of the sphenoid ligament?
start learning
pterygospinous ligament or bar
anterior and posterior clinoid process ligament?
start learning
interclinoid ligament or bar
Punkty kraniometryczn sagittal plane
start learning
glabella, ophistecranion, nasion, bregma, vertex, gnathion, basion, ophistion, lambda

You must sign in to write a comment