CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH 2 forma

 0    87 flashcards    rongasieniec
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być
start learning
be, was, were
stawać się, stałem się
start learning
become, became
przychodzić, przyszedłem
start learning
come, came
robić, zrobiłem
start learning
do, did
znajdować, znalazłem
start learning
find, found
dostawać, dostałem
start learning
get, got
dawać
start learning
give, gave
iść
start learning
go, went
mieć, miałem
start learning
have, had
słyszeć, usłyszałem
start learning
hear, heard
trzymać, trzymałem
start learning
keep, kept
wiedzieć
start learning
know, knew
robić, zrobiłem
start learning
make, made
kłaść
start learning
put, put
mówić
start learning
say, said
widzieć, widziałem
start learning
see, saw
mówić
start learning
speak, spoke
brać, wziąłem
start learning
take, took
powiedzieć, powiedziałem
start learning
tell, told
myśleć
start learning
think, thought
rozpocząć, zaczął (początek)
start learning
begin, began
gryźć, ugryzłem
start learning
bite, bit
krwawić, krwawiłem
start learning
bleed, bled
cios (dmuchać), dmuchałem
start learning
blow, blew
złamać, złamałem
start learning
break, broke
rasa (hodować)
start learning
breed, bred
przynieść
start learning
bring, brought
budować, zbudowałem
start learning
build, built
palić, z paliłem
start learning
burn, burnt
pęknięcie, pękło
start learning
burst, burst
kupić
start learning
buy, bought
złapać
start learning
catch, caught
wybierz
start learning
choose, chose
koszt, kosztowało
start learning
cost, cost
cięcia
start learning
cut, cut
kierować
start learning
drive, drove
jeść
start learning
eat, ate
upadek, upadłem
start learning
fall, fell
karmić, karmiłem
start learning
feed, fed
czuję, czułem
start learning
feel, felt
walczyć
start learning
fight, fought
latać, poleciałem
start learning
fly, flew
zapowiadać, zapowiedziałem
start learning
forecast, forecast
zapomnieć, zapomniałem
start learning
forget, forgot
wybaczać, wybaczyłem
start learning
forgive, forgave
rosnąć, urosłem
start learning
grow, grew
uderzać, uderzyłem
start learning
hit, hit
trzymać, trzymałem
start learning
hold, held
ranić, zraniłem
start learning
hurt, hurt
kłaść
start learning
lay, laid
uczyć się, uczyłem się
start learning
learn, learnt
(odejść, zostawić), odszedłem / zostawiłem
start learning
leave, left
pożyczać, pożyczyłem
start learning
lend, lent
pozwolić
start learning
let, let
leżeć
start learning
lie, lay
oświetlać (zapalać)
start learning
light, lit
gubić, zgubiłem
start learning
lose, lost
zaznaczyć (oznaczać), oznaczyłem
start learning
mean, meant
spotkać
start learning
meet, met
pomylić, pomyliłem
start learning
mistake, mistook
płacić, zapłaciłem
start learning
pay, paid
czytać
start learning
read, read
jeździć, jechałem
start learning
ride, rode
dzwonić, dzwoniłem
start learning
ring, rang
rosnąć (wzrastać), urosłem
start learning
rise, rose
biec, biegałem
start learning
run, ran
szukać
start learning
seek, sought
sprzedawać
start learning
sell, sold
wysłać, wysłałem
start learning
send, sent
strzelać, strzeliłem
start learning
shoot, shot
pokazywać
start learning
show, showed
zamykać, zamknąłem
start learning
shut, shut
śpiewać, śpiewałem
start learning
sing, sang
siedzieć
start learning
sit, sat
spać
start learning
sleep, slept
pachnieć
start learning
smell, smelt
spędzać, spędziłem
start learning
spend, spent
stać
start learning
stand, stood
kraść, ukradłem
start learning
steal, stole
pływać, pływałem
start learning
swim, swam
nauczać
start learning
teach, taught
rzucać, rzuciłem
start learning
throw, threw
obudzić
start learning
wake, woke
nosić (mieć na sobie), nosiłem
start learning
wear, wore
wygrać
start learning
win, won
pisać
start learning
write, wrote
móc
start learning
can, could

You must sign in to write a comment