czasowniki ważne 7

 0    25 flashcards    agawuj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zbliżać się
Zbliża się Wielkanoc!
start learning
to approach
Easter is approaching!
decydować
Nie mogła zdecydować, którą sukienkę kupić.
start learning
decide
She couldn't decide which dress to buy.
powtarzać
Czy mogłaby Pani powtórzyć ostatnią cyfrę?
start learning
to repeat
Could you repeat the last digit, please?
wyobrażać
Wyobraź sobie świat bez pieniędzy!
start learning
to imagine
Imagine a world without money!
polować
Czy polowanie jest w Polsce legalne?
start learning
to hunt
Is it legal to hunt in Poland?
modlić się
Modlę się za zdrowie mojej matki.
start learning
to pray
I pray for my mother's health.
budzić się
Obudził ją dźwięk budzika.
start learning
to wake up
She awoke to the sound of her alarm clock.
atakować
Został zaatakowany i poważnie zraniony w drodze do szkoły.
start learning
to attack
He was attacked and seriously injured on his way to school.
podawać
Danie podano z kieliszkiem białego wina.
start learning
to pass
The meal was served with a glass of white wine.
wybierać
Nie wiedziałem, który krawat wybrać do tej koszuli.
start learning
to elect
I didn't know which tie to choose for that shirt.
krzyczeć
Wystraszyli się i uciekli krzycząc.
start learning
to shout
They got scared and ran away shouting.
szanować
Młodzi ludzie powinni szanować starszych.
start learning
to respect
Young people should respect the elderly.
interesować
Czym się interesujesz?
start learning
to interest
What are you interested in?
drzeć
Pies rozerwał mój zeszyt na kawałeczki.
start learning
to tear
The dog tore my notebook into shreds.
całować
Czy pamiętasz gdy całowałeś się po raz pierwszy?
start learning
to kiss
Do you remember the first time you kissed?
podróżować
Czy wolisz podróżować z grupą znajomych czy samotnie?
start learning
to travel
Do you prefer to travel with several friends or alone?
ratować
Dziękuję ci za uratowanie mojego kota!
start learning
to rescue
Thank you for saving my cat!
schodzić
Zejdź po schodach.
start learning
to go down
Go down the stairs.
opuszczać
Pominąłem ten punkt, bo nie wiedziałem, jak sobie z nim poradzić.
start learning
to leave
I left this point out, because I didn't know how to deal with it.
podążać
Zawsze podążaj za swoim sercem.
start learning
to follow
Always follow your heart!
leczyć
Musimy leczyć przyczyny a nie tylko objawy choroby.
start learning
to cure
We have to treat the causes and not just the symptoms of a disease.
ważyć się
Nie waż się zjeść moich ciastek!
start learning
to dare
Don't you dare eat my cookies!
żałować
Przykro mi, że miał Pan z tego powodu tyle problemów.
start learning
to regret
I regret that this has caused you so many problems.
grozić
Szef zagroził, że mnie zwolni.
start learning
to threaten
My boss threatened to fire me.
budować
Przy krańcu naszej ulicy budują nowy szpital.
start learning
to build
A new hospital is being built at the end of our street.

You must sign in to write a comment